Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Przegląd Historyczny
2004, Tom 95, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biblijny kult węży - próba interpretacji Maciej Münnich s. 153-167
Osierocone cytaty Janusz Tazbir s. 169-180
Kwestie religijne w kontaktach władz angielskich z dyplomatami katolickimi w Londynie w pierwszej połowie XVII wieku Anna Kalinowska s. 181-193
Próby kształtowania autowizerunku w wielkomiejskiej opinii publicznej. Przedsiębiorcy Warszawy i Łodzi na przełomie XIX i XX wieku Anna Żarnowska s. 195-210
Italia - Rzeczpospolita : włoskie oddziaływanie cywilizacyjne w XVI-XVII w. Wojciech Tygielski s. 211-232
Hugh Gibson wobec kwestii żydowskiej w Polsce w 1919 roku Przemysław Różański s. 233-240
Neajra i gender studies : (w związku z książką Debry Hamel, Trying Neaira: The True Story of a Courtesan's Scandalous Life in Ancient Greece, Yale University Press 2003, s. 200+XXIV) Ryszard Kulesza Debra Hamel (aut. dzieła rec.) s. 241-247
Nowa książka o wojskowości kozackiej : (w związku z pracą Macieja Franza, Wojskowość Kozaczyzny Zaporoskiej w XVI-XVII wieku. Geneza i charakter, Toruń 2002) Albert Borowiak Maciej Franz (aut. dzieła rec.) s. 249-260
„Aspects of connecting poleis and ethne in Ancient Greece (The Idea of European Community in History. Conference Proceedings, vol. II)”, wyd. K. Buraselis, K. Zoumboulakis, Athens 2003 : [recenzja] Jacek Rzepka K. Buraselis (aut. dzieła rec.) K. Zoumboulakis (aut. dzieła rec.) s. 261-264
„Xenophon’s Spartan Constitution. Introduction. Text. Commentary by M. Lipka, Texte und Kommentare. Eine altertumswissenschaftliche Reihe”, wyd. S. Dopp, A. Kohnken, R. Scodel, Berlin-New York 2002 : [recenzja] Ryszard Kulesza S. Dopp (aut. dzieła rec.) A. Kohnken (aut. dzieła rec.) R. Scodel (aut. dzieła rec.) s. 264-265
„Formularz dokumentów książąt zachodniopomorskich do połowy XIV–wieku”, Agnieszka Gut, Szczecin 2002 : [recenzja] Piotr Chojnacki Agnieszka Gut (aut. dzieła rec.) s. 266-268
„Włoski handel czarnomorskimi niewolnikami w późnym średniowieczu”, Danuta Quirini–Popławska, Kraków 2002 : [recenzja] Dariusz Kołodziejczyk Danuta Quirini–Popławska (aut. dzieła rec.) s. 269-272
„Milý Bore”... Profesoru Ctiboru Nečasovi k jeho sedmdesátým narozeninám věnují přátele, kolegové a žáci", k vydání připravili Tomáš Dvořák, Radomír Vlček a Libor Vykoupil, Brno 2003 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Tomáš Dvořák (aut. dzieła rec.) Radomír Vlček (aut. dzieła rec.) Libor Vykoupil (aut. dzieła rec.) s. 272-274
„Posłowie Polscy w Berlinie 1848–1928”, Lech Trzeciakowski, Warszawa 2003 : [recenzja] Piotr Szlanta Lech Trzeciakowski (aut. dzieła rec.) s. 274-276
„Tygodnie polskiego buntu, t. I: Okres manifestacji 1861–1862; t. II: Walka orężna 1863–1864”, Mikołaj Pawliszczew, przekład i oprac. naukowe Apoloniusz Zawilski, Warszawa 2003 : [recenzja] Eugeniusz Niebelski Mikołaj Pawliszczew (aut. dzieła rec.) Apoloniusz Zawilski (aut. dzieła rec.) s. 276-282
„Kleine Schriften, II: Orientalia”, Walter Burkert, Göttingen 2003 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Walter Burkert (aut. dzieła rec.) s. 283
„Społeczeństwo greckich miast zachodnich wybrzeży Morza Czarnego”, Maria Musielak, Poznań 2003 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Maria Musielak (aut. dzieła rec.) s. 284-285
„Le papyrus de Derveni”, texte présenté, traduit et annoté par Fabienne Jourdan, Paris 2003 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Fabienne Jourdan (aut. dzieła rec.) s. 284
„Le chemin des amours barbares. Genèse médiévale de la sexualité européenne”, Jean–Pierre Poly, Paris 2003 : [recenzja] Krzysztof Skwierczyński Jean–Pierre Poly (aut. dzieła rec.) s. 285-286
„Gender and difference in the middle ages”, wyd. Sharon Farmer, Carol Braun Pasternack, Minneapolis-London 2003 : [recenzja] Krzysztof Skwierczyński Sharon Farmer (aut. dzieła rec.) Carol Braun Pasternack (aut. dzieła rec.) s. 286
„Studia z dziejów Kocka”, pod redakcją Ryszarda Szczygła, Lublin 2003 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Ryszard Szczygieł (aut. dzieła rec.) s. 287
„Unión Soviética, comunismo y revolución en España (1931–1939)”, Stanley G. Payne, Barcelona 2003 : [recenzja] Paweł Skibiński Stanley G. Payne (aut. dzieła rec.) s. 288-289
„José Calvo Sotelo”, Alfonso Bullón de Mendoza, Barcelona 2004 : [recenzja] Paweł Skibiński Alfonso Bullón de Mendoza (aut. dzieła rec.) s. 288
„Wspaniały świat dyktatury. Codzienność i władza w NRD 1971–1989”, Stefan Wolle, Warszawa 2003 : [recenzja] Małgorzata Mazurek Stefan Wolle (aut. dzieła rec.) s. 289-290
Listy do redakcji Wiktoria Śliwowska s. 291-294