Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Przegląd Historyczny
1960, Tom 51, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawa reformy rządu w czerwcu 1831 r. Władysław Zajewski s. 635-662
W sprawie składu społecznego i genezy ideologii Gromad Ludu Polskiego w Anglii 1835-1846 Stanisław Mikos s. 663-682
Niemcy a powstanie styczniowe na Litwie i Białorusi Dawid Fajnhauz s. 683-700
Nieznane fragmenty korespondencji Adama Naruszewicza z królem Stanisławem Augustem z lat 1793-1794 Andrzej Feliks Grabski s. 701-706
W sprawie przydatności lustracji XIX wieku do badań nad dziejami wsi Królestwa Polskiego Filomena Bortkiewicz Zbigniew Stankiewicz s. 707-720
Prawdziwe oblicze Jerzego Niemirycza : (W związku z książką Stanisława Kota, Georges Niemirycz et la lutte contre l'intolérance au 17e siécle, S-Gravenhage 1960) Janusz Tazbir s. 721-726
W sprawie Konstytucji Ekonomicznej 1791 r. : (na marginesie książki Jana Dihma) Emanuel Rostworowski s. 727-755
"Histoire du vandalisme : les monuments détruits de l'art français", Louis Réau, Paris 1959, T. I: "Du haut Moyen Age au XIXe siècle", T. II: "XIXe et XXe siècles" : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Louis Réau (aut. dzieła rec.) s. 756-760
"Dzieje archidiecezji poznańskiej" T. I, Józef Nowacki, Poznań 1959 : [recenzja] Julia Tazbirowa Józef Nowacki (aut. dzieła rec.) s. 760-763
"Dzieje Starogardu Gdańskiego : (miasto i powiat)", Józef Milewski, Gdynia 1959 : [recenzja] Maria Bogucka Józef Milewski (aut. dzieła rec.) s. 763-764
"Le Livre de Comptes de Giovanni Piccamiglio, homme d'affaires Génois 1456-1459", wyd. Jacques Heers, Paris 1959 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Jacques Heers (aut. dzieła rec.) s. 764-766
"Wosstanije 1863 g. i russko-polskije rewolucjonnyje swiazi 60-ch godow : sbornik statiej i materiałow", pod red. W. D. Koroliuka i I. S. Millera, Moskwa 1960 : [recenzja] Krzysztof Groniowski W. D. Koroliuk (aut. dzieła rec.) I. S. Miller (aut. dzieła rec.) s. 766-773
"Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej", z. XIII: "Polska sztuka wojenna w latach 1832-1862", oprac. M. Anusiewicz, Warszawa 1959 : [recenzja] Janusz Berghauzen M. Anusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 774-775
"Die Machtergreifung : ein Bericht über die Technik des Nationalsozialistischen Staatsstreichs", Hans Otto Meissner, Harry Wilde, Stuttgart 1958 : [recenzja] Adam Galos Hans Otto Meissner (aut. dzieła rec.) Harry Wilde (aut. dzieła rec.) s. 776-777
Kronika. s. 778-782
[W dniach 16-20 maja 1960 odbył się w Wiedniu Drugi Międzynarodowy Kongres Muzeów Broni i Historii Wojskowości...] Jan Pachoński s. 778-780