Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Przegląd Historyczny
1912, Tom 14, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka Henryka Brodatego i jego syna w latach 1232-1241 Marian Łodyński s. 273-294
Zapis Kazimierza Wielkiego dla Kazimierza Bogusławowica Stanisław Kętrzyński s. 295-316
Publicyści anonimowi z końca wieku XVIII Władysław Smoleński s. 317-337
Legion jenerała Józefa Bema w walce o sukcesyę portugalską Józef Frejlich s. 338-364
Józef Ignacy Kraszewski i redakcya czasopisma "Ojczyzna" w Lipsku : fragment z roku 1864 Alexander Kraushar s. 365-384
Z notatnika pamiętniczego Juliana Bartoszewicza 1842-1848 : (fragmenty opatrzone wstępem i przypiskiem) Julian Bartoszewicz s. 385-406