Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Przegląd Historyczny
1910, Tom 11, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zyndram z Maszkowic Władysław Semkowicz s. 261-287
Ciężary ludności wiejskiej i miejskiej na prawie niemieckiem w Polsce XIII i XIV w. Kazimierz Kaczmarczyk s. 288-311
Ze studyów nad "Memoryałem" Ostroroga : (serya III) Jan Szczęsny Ptaszycki s. 312-326
Rola Polaków w Wiedniu w r. 1809 podczas pertraktacyi narodowych Marceli Handelsman s. 327-350
Emigracya polska w latach: 1795-97 : (materyały historyczne) Władysław Smoleński s. 351-386
W sprawie atlasu historycznego Rzpltej Aleksander Jabłonowski В. Кордтъ (aut. dzieła rec.) s. 387-389
Kronika Towarzystwa Miłośników Historyi w Warszawie : lata 1909 i 1910. s. 390-393