Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Historyczny
1992, Tom 83, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Historia opowiadana" w polskim średniowieczu Henryk Samsonowicz s. 389-404, 595
Staropolskie wzorce rodziny i kobiety - żony i matki Andrzej Wyrobisz s. 405-421, 595
Zamoyszczycy bez Zamoyskiego Violetta Urbaniak s. 423-434, 595
Sergiusz Witte i Wiaczesław von Plehwe. Z dziejów walki politycznej w rosyjskiej elicie rządzącej Leszek Jaśkiewicz s. 435-450, 595-596
Skutki podziałów zaborowych dla kształcenia się wyobrażeń o polskim terytorium państwowym Roman Wapiński s. 451-471, 596
Dzieje prowokacji Andrzej Garlicki s. 473-496, 596
Korespondencja oficjalna i prywatna w kontaktach między Rzecząpospolitą a Cesarstwem. Polonica w Haus-, Hof-, und Staatsarchiv w Wiedniu z lat 1562-1578 Ewa Dubas-Urwanowicz s. 497-510, 596
Naczelnik Państwa pod nadzorem francuskiej policji. Józef Piłsudski w Paryżu w 1921 r. Stefan Meller s. 511-517, 596
Skład osobowy wolnomularstwa polskiego II Rzeczypospolitej (Wielka Loża Narodowa) Ludwik Hass s. 519-558
„L'ambra e l'Eridano”, Attilio Mastrocinque, Este 1991 : [recenzja] Jerzy Kolendo Attilio Mastrocinque (aut. dzieła rec.) s. 559-562
„Feste und Feiern im Mittelalter. Paderborner Symposion des Mediävistenverbandes”, red. Detlef Altenburg, Jörg Jarnut, Hans-Hugo Steinhoff, Sigmaringen 1991 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Detlef Altenburg (aut. dzieła rec.) Jörg Jarnut (aut. dzieła rec.) Hans-Hugo Steinhoff (aut. dzieła rec.) s. 562-569
„Prałaci i kanonicy kapituły katedralnej płockiej w XIV i 1. poł. XV w. Studium prozopograficzne, t. 1: Prałaci”, Andrzej Radzimiński, Toruń 1991 : [recenzja] Dariusz Główka Andrzej Radzimiński (aut. dzieła rec.) s. 569-571
„Ruchy heretyckie w średniowieczu. Studia”, Stanisław Bylina, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Wacław Urban Stanisław Bylina (aut. dzieła rec.) s. 571-572
„Il richiamo ambivalente. Imagini del Turco nella memorialistica polacca del Cinquecento”, Marina Ciccarini, Bergamo 1991 : [recenzja] Dariusz Kołodziejczyk Marina Ciccarini (aut. dzieła rec.) s. 572-574
„Nazwiska Polaków”, Kazimierz Rymut, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Wacław Urban Kazimierz Rymut (aut. dzieła rec.) s. 574-575
„Księgi egzaminów do święceń w diecezji krakowskiej z lat 1573-1614”, oprac. Zdzisław Pietrzyk, Kraków 1991 : [recenzja] Dariusz Główka Zdzisław Pietrzyk (aut. dzieła rec.) s. 576-577
„Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim”, Urszula Augustyniak, Warszawa 1992 : [recenzja] Andrzej B. Zakrzewski Urszula Augustyniak (aut. dzieła rec.) s. 577-580
„Latifondo. Economia morale e vita materiale in una periferia dell'Ottocento”, Marta Petrusewicz, Venezia 1989 : [recenzja] Jacek Kochanowicz Marta Petrusewicz (aut. dzieła rec.) s. 580-584
„Národy habsburské monarchie v revoluci 1848-1849”, Josef Kolejka, Praha 1989; „1848 - Sturm im Habsburgerreich", Emil Niederhauser, Budapest 1990 : [recenzja] Maciej Janowski Josef Kolejka (aut. dzieła rec.) Emil Niederhauser (aut. dzieła rec.) s. 584-587
„Ijulskij politiczeskij krizis 1906 g.”, Stanisław W. Tjutjukin, Moskwa 1991 : [recenzja] Jan Kancewicz Stanisław W. W. Tjutjukin (aut. dzieła rec.) s. 587-591