Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Przegląd Historyczny
1910, Tom 10, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wielkorządy krakowskie z XIV-XI stuleciu Władysław Kierst s. 281-309
Tarłowie : znamienitego rodu początki i świetność : Cz. II-ga : Tarłowie Zygmuntowscy Jan Fijałek s. 310-350
Odsiecz wiedeńska 1683 roku s. 351-371
Kościuszko w West-Point W. M. Kozłowski s. 372-398
W przededniu Komisyi Edukacyjnej : przyczynek do dziejów szkolnictwa w Polsce Witold Kamieniecki s. 399-406
Inwentarz Zamku Warszawskiego sporządzony w roku 1769 Kazimierz Marcinkowski s. 407-411