Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Przegląd Historyczny
1998, Tom 89, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Recepcja "Podróży" Johna Mandeville'a w Polsce późnego średniowiecza i u progu czasów nowożytnych Jerzy Kaliszuk s. 343-359, 525
W poszukiwaniu prawdy. O działalności sądów kryminalnych w Koronie XVI-XVIII w. Małgorzata Pilaszek s. 361-381, 525
Litewscy biali i władze carskie przed powstaniem styczniowym: między konfrontacją a kompromisem Darius Staliūnas s. 383-401, 525
Anonimowy memoriał w sprawie wyprawy na Moskwę w 1609 r. z dawnego Archiwum Królewieckiego Wojciech Polak s. 403-406, 526
Tajny raport Pawła Muchanowa dla ministra Awrama Siergiejewicza Norowa z 1856 r. Przyczynek do dziejów oświaty polskiej w okresie międzypowstaniowym Adam Massalski s. 407-425, 526
Rosyjska opinia liberalno-demokratyczna o kwestii polskiej - w związku ze stuleciem urodzin Adama Mickiewicza Jan Kancewicz s. 427-429, 526
Władze II Rzeczypospolitej a Zakon Maltański Tadeusz Wojciech Lange s. 431-442, 526-527
Religia polis a wierzenia Hellenów : (w związku z książką: Robert Parker, Athenian Religion. A History, Clarendon Press, Oxford 1997, s. 370) Włodzimierz Lengauer Robert Parker (aut. dzieła rec.) s. 443-452
Dwaj wybitni władcy w ujęciu porównawczym : (Otto III. - Heinrich II. Eine Wende? Herusgegeben von Bernd Schneidmüller und Stefan Weinfurter (Mittelalter-Forschungen, Bd. 1), Jan Thorbecke Verlag, Sigmaringen 1997, s. 438, ilustr.) Jerzy Strzelczyk Bernd Schneidmüller (aut. dzieła rec.) Stefan Weinfurter (aut. dzieła rec.) s. 453-466
Kazimierz Wielki w Trnawie latem 1362 roku. Nad zagadkami historii politycznej średniowiecznej Polski Antoni Gąsiorowski s. 467-474
Nad dwiema książkami na temat stosunków czesko-słowackich : (na marginesie prac Dušana Kováča, Slovaci - Česi - dejiny, Academic Electronic Press, Bratislava 1997, s. 138 i Jana Rychlíka, Češi a Slováci ve 20. stoleti. Česko-slovenské vztahy 1914-1945, Academic Electronic Press, Bratislava 1997, 361) Jarosław Kilias Dušan Kováč (aut. dzieła rec.) Jan Rychlík (aut. dzieła rec.) s. 475-480
„Minało. Trimeseczno spisanie za istorie”, Sofia 1994-1997 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski s. 481-482
„Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku”, Tomasz Jurek, Poznań 1996 : [recenzja] Jan Wroniszewski Tomasz Jurek (aut. dzieła rec.) s. 482-486
„Ospedali e citta. L'Italia del Centro-Nord, XIII-XVI secolo”, red. Allen J. Grieco, Lucia Sandri, Firenze 1997; "Gli Innocenti e Firenze nei secoli. Un ospedale, un archivio, una citta", red. Lucia Sandri, Firenze 1996 : [recenzja] Marek Słoń Allen J. Grieco (aut. dzieła rec.) Lucia Sandri (aut. dzieła rec.) s. 486-489
„Vom Stiefkind zum Liebling. Die Entwicklung und Funktion des europäischen Schweizbildes bis zur Französischen Revolution”, Marysia Morkowska, Zürich 1997 : [recenzja] Marek Andrzejewski Marysia Morkowska (aut. dzieła rec.) s. 489-491
„Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem”, Paulina Buchwald-Pelcowa, Warszawa 1997 : [recenzja] Jolanta Choińska-Mika Paulina Buchwald-Pelcowa (aut. dzieła rec.) s. 492-495
„Ludwik XV”, Zofia Libiszowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1997 : [recenzja] Edmund Cieślak Zofia Libiszowska (aut. dzieła rec.) s. 495-497
„La incencione de España. Nacionalismo liberal e identidad nacional”, Inman Fox, Madrid 1997 : [recenzja] Paweł Skibiński Inman Fox (aut. dzieła rec.) s. 497-500
„Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich. Materiały konkursowe. Tom sygnalny”, red. Andrzej Budzyński, Janusz Gmitruk, Warszawa 1996; „Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich. Materiały konkursowe. T. 2, 3", red. Andrzej Budzyński, Janusz Gmitruk, Warszawa 1997 : [recenzja] Marcin Kula Andrzej Budzyński (aut. dzieła rec.) Janusz Gmitruk (aut. dzieła rec.) s. 500-502
„Między Rosją a Niemcami. Przemiany narodowościowe w Europie Środkowo-Wschodniej w XX w.”, Piotr Eberhardt, Warszawa 1996 : [recenzja] Marek Skawiński Piotr Eberhardt (aut. dzieła rec.) s. 502-509
„Sztuka w służbie utopii. O funkcjach politycznych i propagandowych sztuk plastycznych w Rosji Radzieckiej lat 1917-1922”, Aleksandra J. Leinwand, Warszawa 1998 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska Aleksandra J. Leinwand (aut. dzieła rec.) s. 509-512
„Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce w latach 1919-1939”, Dariusz Matelski, Poznań 1997 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Dariusz Matelski (aut. dzieła rec.) s. 512-515
„Powstanie na Zaolziu w 1938 r. Polska akcja specjalna w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Głównego WP”, Kazimierz Badziak, Giennadij Matwiejew, Paweł Samuś, Warszawa 1997 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Kazimierz Badziak (aut. dzieła rec.) Giennadij Matwiejew (aut. dzieła rec.) Paweł Samuś (aut. dzieła rec.) s. 515-517
W związku z recenzją Zbigniewa Anusika : (PH, t. LXXXVIII, 1977, z. 3-4, s. 561-566) Henryk Wisner s. 519-520
Odezwa Zjazdowa. s. 521-522
Konkurs Polskiego Towarzystwa Historycznego i Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury Anatol Omelaniuk Wojciech Wrzesiński s. 522
Informacja o piśmie naukowym "Historia. Pismo młodych historyków". s. 523
Errata s. 524