Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Przegląd Historyczny
1998, Tom 89, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kwintus Fabiusz Maksimus Werrukosus: dyktator w roku 217 p.n.e.? Jakub Lesiński s. 531-549, 653
Książę i wojewoda. Tytulatura niekoronowanych władców czeskich i polskich Ambroży Bogucki s. 551-571, 653
Transwal w polityce niemieckiej w latach 1852-1896 - geneza depeszy krügerowskiej Piotr Szlanta s. 573-588, 653
Projekt organizacji rosyjskich służb agenturalnych w Królestwie Polskim w 1897 r. skierowanych do walki z polskim ruchem narodowym i robotniczym Stanisław Wiech s. 589-605, 654
Zanik pamięci o Brunonie z Kwerfurtu w świadomości zbiorowej Piotr M. A. Cywiński s. 607-613, 654
Europa Środkowo-Wschodnia jako peryferie "prawdziwej Europy"? Janusz Żarnowski Ivan T. Berend (aut. dzieła rec.) s. 615-623
„Ansichten griechischer Rituale. Geburtstags-Symposium für Walter Burkert. Castellen bei Basel 15. bis 18. März 1996”, red. Fritz Graf, Stuttgart-Leipzig 1998 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Fritz Graf (aut. dzieła rec.) s. 625-629
„Die preussischen Hansestädte und ihre Stellung im Nord- und Ostseeraum des Mittelalters”, red. Z. H. Nowak, J. Tandecki, Toruń 1998 : [recenzja] Maria Bogucka Zenon Hubert Nowak (aut. dzieła rec.) J. Tandecki (aut. dzieła rec.) s. 629-630
„Politycy schyłku złotego wieku. Małopolscy przywódcy szlachty i parlamentarzyści w latach 1574-1604”, Wojciech Sokołowski, Warszawa 1997 : [recenzja] Henryk Suchojad Wojciech Sokołowski (aut. dzieła rec.) s. 631-635
„Słownik historyczny bankowości polskiej do 1939 roku”, Wojciech Morawski, Warszawa 1998 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Wojciech Morawski (aut. dzieła rec.) s. 635-636
„Minderheiten an der Grenze. Deutsche and Polen in den Kreisen Flatow (Zotów) und Zempelburg (Sępólno Krajeńskie) 1900-1939”, Mathias Niendorf, Wiesbaden 1997 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Mathias Niendorf (aut. dzieła rec.) s. 637-639
„Karl I (IV). Der politische Weg des letzten Herrschers der Donaumonarchie”, Peter Broucek, Wien-Köln-Weimar 1997 : [recenzja] Grzegorz Kucharczyk Peter Broucek (aut. dzieła rec.) s. 639-641
„Stosunki polsko-litewskie 1921-1939”, Piotr Łossowski, Warszawa 1997 : [recenzja] Maria Nowak–Kiełbikowa Piotr Łossowski (aut. dzieła rec.) s. 641-645
„Pinskije jewrei. 1939-1944 gg.”, Jewgienij Rozenblat, Irina Jelenskaja, Brest 1997 : [recenzja] Jan Jerzy Milewski Irina Jelenskaja (aut. dzieła rec.) Jewgienij Rozenblat (aut. dzieła rec.) s. 645-647
„Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948-1953”, Jan Pešek, Michal Baranovský, Bratislava 1997 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Michal Baranovský (aut. dzieła rec.) Jan Pešek (aut. dzieła rec.) s. 647-650
„Der Fremde im Dorf. Überlegungen zum Eigenen und zum Fremden in der Geschichte. Rex Rexheuser zum 65. Geburtstag”, red. Hans-Jürgen Bömelburg, Beate Eschment, Lüneburg 1998 : [recenzja] Włodzimierz Borodziej Hans-Jürgen Bömelburg (aut. dzieła rec.) Beate Eschment (aut. dzieła rec.) s. 651-652
„Štúdie z dejin stredovekého Spiša”, Martin Homza, Stanisław A. Sroka, Krakov 1998 : [recenzja] Piotr Węcowski Martin Homza (aut. dzieła rec.) Stanisław A. Sroka (aut. dzieła rec.) s. 652