Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Przegląd Historyczny
1929, Tom 28, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o pieczęciach Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego Stanisław Kętrzyński s. 1-68
Nowe nauki pomocnicze historii. s. 69
Papyrologja jako nauka pomocnicza historji Jerzy Manteuffel s. 70-90
Geografja historyczna, jej zadania i metody Stanisław Arnold s. 91-120
O potrzebie studjów pomocniczych z zakresu archiwistyki przy badaniach nad historją nowożytną Tadeusz Manteuffel s. 121-124
Ikonografja jako nauka pomocnicza historji Albert Depreaux s. 125-129
Archeologja klasyczna jako nauka pomocnicza historji Stanisław Jan Gąsiorowski s. 139-161
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historji w roku 1928 s. 163-182