Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Przegląd Historyczny
1926-1927, Tom 26, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nad trumną Władysława Smoleńskiego : przemówienie wygłoszone dn. 12 maja 1926 r. na Powązkach Józef Siemieński s. 1-4
Poglądy Władysława Smoleńskiego na metodę i zadania historji Czesław Leśniewski s. 5-22
Z dziejów nazwy "Dysydenci" Edmund Bursche s. 22-41
W oczekiwaniu Sejmu 1825 roku Ryszard Przelaskowski s. 42-66
Ustanowienie kuratorji jeneralnej Królestwa Polskiego Stefania Koelichenówna s. 66-85
Listy Kościuszki do przyjaciół amerykańskich i in. Adam Skałkowski s. 86-106
O nauce i nauczaniu historji nowożytnej w szkole wyższej Marceli Handelsman s. 107-123
Sprawozdanie z działalności T. M. H. za rok 1925. s. 124-132