Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Przegląd Historyczny
1905, Tom 1, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Wacław Sobieski s. 1-5
Historya a socyologia Ludwik Gumplowicz s. 6-23
Próbki najnowszej krytyki historycznej Aleksander Brückner s. 24-35
Kilka uwag o opacie Astryku-Anastazym : (Polska a Dijon) Stanisław Kętrzyński s. 36-51
Udział szlachty mazowieckiej w elekcyach królów. Szkic historyczny Władysław Smoleński s. 52-66
Księżna Tarakanowa i konfederaci Barscy : (ustęp z większej pracy) Ernest Łuniński s. 67-88
Sprawa kryminalna Alexandra hr. Fredry o zdradę stanu Bronisław Łoziński s. 89-106
Jakób Caro, wspomnienie J. K. Kochanowski s. 107-115
"Bibliografie českie historie", sestavil Dr. Čenĕk Zibrt, Praga 1900 : [recenzja] Aleksander Brückner Zibrt Čenĕk (aut. dzieła rec.) s. 116-118
A. W. Storożenko, "Stiefan Batoryj i dnieprowskije kozaki : Izsledowanija, pamiatniki, dokumenty i zamietki, s portretom Stiefana Batoryja", Kijów 1904 : [recenzja] Witold Nowodworski A. W. Storożenko (aut. dzieła rec.) s. 118-120
L. Leroy, "Fleurs de poésie arabe : (Extrait de la "Revue des Facultés catholiques de l'Ouest") : Angers, Siraudeau 1904 : [recenzja] Tadeusz Smoleński L. Leroy (aut. dzieła rec.) s. 118
Th. Westrin, "Częstochowa Kloters belägring af Karl X Gustafs trupper 1655", Stockholm 1905 : [recenzja] Witold Nowodworski Th. Westrin (aut. dzieła rec.) s. 120-122
"Svenska bilder i polska vitter heten", naogra anteckiningar af Alfred Jensen, Stockholm 1904 : [recenzja] Witold Nowodworski Alfred Jensen (aut. dzieła rec.) s. 122-123
Fréderic Masson, "Jadis", Paris 1905 : [recenzja] Tadeusz Smoleński Frédéric Masson (aut. dzieła rec.) s. 123
Kraushar Aleksander, "Towarzystwo królewskie przyjaciół nauk, 1800-1832. Monografia historyczna osnuta na źródłach archiwalnych", Kraków-Warszawa 1900-1905 : [recenzja] Józef Bieliński Alexander Kraushar (aut. dzieła rec.) s. 124-137
Houston Stewart Chamberlain, "Die Grundlagen des XIX. Jarhunderts", 5 wydanie, Monachium 1904 : [recenzja] Tadeusz Smoleński Houston Stewart Chamberlain (aut. dzieła rec.) s. 138-142
"Casus notabilis" Franciszek Giedroyć s. 143-144