Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Przegląd Historyczny
1988, Tom 79, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z problematyki badań nad własnością ziemską szlachty pruskiej w pierwszej połowie XV wieku Igor Kąkolewski s. 625-657
Sędziowie i urzędnicy sądów pokoju w Księstwie Warszawskim Anna Rosner s. 659-684
Prewnecyjna kontrakcja władz a stan umysłów w Lubelskiem po upadku powstania styczniowego Eugeniusz Niebelski s. 685-710
Socjaliści polscy wobec obrzędowości laickiej Andrzej Chwalba s. 711-727
Kilka refleksji nad jubileuszowym numerem "Kwartalnika Historycznego" Marian Biskup s. 729-736
Nowożytne miasto i teatr (w związku z książką Sentaurens, J., Séville et le théâtre de la fin du Moyen Age à la fin du XVIIe siécle Atelier National des Théses, Université de Lille III - Diffusion Presses Universitaires de Bordeaux, Université de Bordeaux III, 1984) Andrzej Wyrobisz J. Sentaurens (aut. dzieła rec.) s. 737-743
Wokół rocznicy odwołania edyktu nantejskiego (w związku z pracami Yardeni, M., Le refuge protestant, Paris 1985; Die Hugonotten 1685-1985, herausgegeben von R. von Thadden u. M. Magdelaine, München 1985; Immigration und Emigration. Die calvinistische Einwanderung und Auswanderung in Mitteleuropa. Beiträge des II. Kongresses für Calvinforschung in Mittel- und Osteuropa von 24. bis 26. September 1984 in Berlin / hrsg. von J. Langhoff und J. Rogge. - als Manuscript gedruckt 1985) Wojciech Kriegseisen J. Langhoff (aut. dzieła rec.) M. Magdelaine (aut. dzieła rec.) J. Rogge (aut. dzieła rec.) R. von Thadden (aut. dzieła rec.) M. Yardeni (aut. dzieła rec.) s. 745-752
"Dwie części Prus. Studia z dziejów Prus Książęcych i Prus Królewskich w XVI i XVII wieku", Janusz Małłek, Olsztyn 1987 : [recenzja] Andrzej Klonder Janusz Małłek (aut. dzieła rec.) s. 753-758
"Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku", Polska XIX i XX wieku. Dzieje społeczne, Jerzy Jedlicki, pod red. Janusza Żarnowskiego, Warszawa 1988 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Jerzy Jedlicki (aut. dzieła rec.) Janusz Żarnowski (aut. dzieła rec.) s. 758-761
"Jan Działyński 1829-1880", Andrzej Mężyński, Wrocław 1987 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Andrzej Mężyński (aut. dzieła rec.) s. 762-765
"Polacy na Politechnice w Gdańsku w latach 1904-1939", Stanisław Mikos, "Wydawnictwa Instytutu Bałtyckiego w Gdańsku nr 13. Seria Pomorzoznawcza", t. VIII, Warszawa 1987 : [recenzja] Witold Molik Stanisław Mikos (aut. dzieła rec.) s. 765-768
"Kleinstaaten im Spannungsfeld der Grossmächte. Wirtschaft und Politik in Mittel - und Südosteuropa 1918-1939", Alice Teichova, "Sozial- und wirtschaftshistorische Studien", Bd. 18, Wien 1988 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Alice Teichova (aut. dzieła rec.) s. 768-770
"Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej 1918-1939", Marek K. Kamiński, Michał J. Zacharias, Warszawa 1987 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Marek K. Kamiński (aut. dzieła rec.) Michał J. Zacharias (aut. dzieła rec.) s. 770-773
"The Life and Times of Menachem Begin", A. Perlmutter, New York 1987 : [recenzja] Laurence Weinbaum A. Perlmutter (aut. dzieła rec.) s. 774-776
"The Riksdag: A History of the Swedish Parliament", wyd. M. F. Metcalf, oprac. S. Carlsson [et al.], Stockholm 1987 : [recenzja] Michał Kopczyński S. Carlsson (aut. dzieła rec.) M. F. Metcalf (aut. dzieła rec.) s. 777-778
">>Geschichte und Desellachaft<<. Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft" ,14. Jahrgang 1988, Heft: 1 "Familie, Haushalt, Wohnen", hrsg. dieses Heftes: Hans-Ulrich Wehler, Göttingen : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Hans-Ulrich Wehler (aut. dzieła rec.) s. 778-779
"Między Krakowem a Warmią i Mazurami. Studia i szkice", Henryk Barycz, Olsztyn 1987 : [recenzja] Rafał Karpiński Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 779-780
"Polska Złotego Wieku a Europa. Studia i szkice", Stanisław Kot, wyboru dokonał, przygotował do druku i wstępem opatrzył Henryk Barycz, "Klasycy historiografii", Warszawa 1987 : [recenzja] Rafał Karpiński Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) Stanisław Kot (aut. dzieła rec.) s. 780-781
"Dzieła", t. I-III, Wacław Potocki, oprac. Leszek Kukulski, Warszawa 1987 : [recenzja] Rafał Karpiński Leszek Kukulski (aut. dzieła rec.) Wacław Potocki (aut. dzieła rec.) s. 782-783
"Chronografia albo dziejopis żywiecki", Andrzej Komoniecki, wyd. St. Grodziski i I. Dwornicka, Żywiec 1987 : [recenzja] Rafał Karpiński I. Dwornicka (aut. dzieła rec.) St. Grodziski (aut. dzieła rec.) Andrzej Komoniecki (aut. dzieła rec.) s. 783-785
"Polskie czasopisma religijno-społeczne w XIX wieku. Materiały do katalogu", pod red. Barbary Lesisz, Czesławy Drapińskiej, ks. Daniela Olszewskiego, o. Kazimierza Marciniaka, Warszawa-Lublin 1988 : [recenzja] Andrzej Szwarc Czesława Drapińska (aut. dzieła rec.) Barbara Lesisz (aut. dzieła rec.) Kazimierz Marciniak (aut. dzieła rec.) Daniel Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 785-786
"Gesellschaft, Politik und Verwaltung in der Habsburgermonarchie 1830-1918", hrsg. von F. Glatz, R. Melville, Budapest 1987 : [recenzja] Andrzej Szwarc F. Glatz (aut. dzieła rec.) R. Melville (aut. dzieła rec.) s. 786-788
"The 1863 Polish uprising and Scandinavia. The year 1863, the turning point in russo-scandinavian relations", Emanuel Halicz, København 1988 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Emanuel Halicz (aut. dzieła rec.) s. 788
"Pierwsza Międzynarodówka 1864-1876. Sukcesy i porażki", Irena Koberdowa, Warszawa 1987 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Irena Koberdowa (aut. dzieła rec.) s. 788-790
"Gosudarstwiennyj stroj i politiko-prawowyje idei Rossii wtoroj połowiny XIX stoletija", Woroneż 1987 : [recenzja] Halina Górska s. 790-791
"Imperial Diplomacy. Rosebery and the Failure of Foreign Policy", Gordon Martel, Kingston 1986 : [recenzja] Halina Górska Gordon Martel (aut. dzieła rec.) s. 791
"Civil-Military Conflict in Imperial Russia 1881-1914", William C. Fuller Jr., Princeton 1985 : [recenzja] Halina Górska William C. Fuller (aut. dzieła rec.) s. 792
"Życie literackie Kalisza 1870-1907", Edward Polanowski, Warszawa 1987 : [recenzja] Andrzej Szwarc Edward Polanowski (aut. dzieła rec.) s. 792-794
"Över gränser. Festskrift till Birgitta Odén", Lund 1987 : [recenzja] Michał Kopczyński s. 794
"Między normatywizmem a uniwersalizmem. Myśl prawno-polityczna Władysława Leopolda Jaworskiego", Michał Jaskólski, Kraków 1988 : [recenzja] Piotr Brożyna Michał Jaskólski (aut. dzieła rec.) s. 795-796
"Between East and West. Finland in International Politics, 1944-1947", Tuomo Polvinen, ed. and transl. by D. G. Kirby and Peter Herring, Minneapolis 1986 : [recenzja] Włodzimierz Borodziej Peter Herring (aut. dzieła rec.) D. G. Kirby (aut. dzieła rec.) Tuomo Polvinen (aut. dzieła rec.) s. 796-797
Komunikat Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego i Komisji Funduszu Nagrody Naukowej i prof. dr Stanisława Herbsta. s. 798