Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Przegląd Historyczny
1950, Tom 41

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stanisław Kętrzyński, 1876-1950. s. 7-8
Uwagi o początkach ustroju feudalnego w Polsce Stanisław Arnold s. 326-327, 9-20
Prehistoryczne i wczesnodziejowe ośrodki produkcji górniczej i rzemieślniczej na Śląsku Rudolf Jamka s. 21-69, 327-328
Rola założeń teoretycznych w praktyce postępowania badawczego : przyczynek metodologiczny do badań nad okresem wczesnodziejowym Wanda Moszczeńska s. 329-330, 70-101
Ze studiów nad starożytnościami słowiańskimi : Lugiowie i Swewowie Kazimierz Tymieniecki s. 102-132, 331
Dagome iudex Stanisław Kętrzyński s. 133-151, 332-333
Stosunki polsko-pruskie za pierwszych Piastów Henryk Łowmiański s. 152-179, 333
Rola cystersów w Polsce wieku XII Tadeusz Manteuffel s. 180-202, 334
Zabytek prawniczej literatury popularnej i paleografii w Polsce w XV wieku Jakub Sawicki s. 203-224
Z badań nad początkami państwa polskiego. s. 225-252
"Driewniaja istoria jużnoj Sibirii", S. W. Kisieliew, Moskva-Leningrad 1949 : [recenzja] Kazimierz Majewski S. W. Kisieliew (aut. dzieła rec.) s. 253-260
"Pierwsze państwo słowiańskie : państwo Samona", G. Labuda, Poznań 1949 : [recenzja] Kazimierz Tymieniecki Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 260-268
"Prvnich tisic let : predstátni spolecenská organisace a vznik státu u ceskych Slovanu", Václav Vanecek, Praha 1949 : [recenzja] Aleksander Gieysztor Václav Vanecek (aut. dzieła rec.) s. 268-273
"Histoire des Turcs d'Asie Centrale", W. Barthold, Paris 1945 : [recenzja] Andrzej Zajączkowski W. Barthold (aut. dzieła rec.) s. 273-276
"Drevnij Novgorod : ocerki po istorii russkoj kultury XI-XV vv", N. G. Porfiridov, Moskva-Leningrad 1947 : [recenzja] Henryk Łowmiański N. G. Porfiridov (aut. dzieła rec.) s. 276-277
"Kaffa : kolonia genueńska na Krymie i problem wschodni w latach 1453-1475", Marian Małowist, Warszawa 1947 : [recenzja] Ludwik Kolankowski Marian Małowist (aut. dzieła rec.) s. 277-281
"Kallimach jako dyplomata i polityk", Józef Garbacik, Kraków 1948 : [recenzja] Jerzy Zathey Józef Garbacik (aut. dzieła rec.) s. 282-290
"Philippi Callimachi Rhetorica", edidit Casimirus Felix Kumaniecki, Varsoviae 1950 : [recenzja] Jerzy Zathey Kazimierz Kumaniecki (aut. dzieła rec.) s. 290-292
"Stara Częstochowa : studia nad genezą, ustrojem i strukturą ludościową i gospodarczą Częstochowy 1220-1655", Stefan Krakowski, Częstochowa 1948 : [recenzja] Stanisław Herbst Stanisław Szymański Stefan Krakowski (aut. dzieła rec.) s. 292-294
"Rossija w 1848 godu", A. S. Nifontow, Moskwa 1949 : [recenzja] Stefan Kieniewicz A. S. Nifontow (aut. dzieła rec.) s. 294-299
Ruch naukowy. s. 300-325