Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 9
Przegląd Historyczny
1930-1931, Tom 29, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Na marginesie "Genealogji Piastów" Stanisław Kętrzyński s. 159-209
Książe Adam Czartoryski w dobie powstania listopadowego Walentyna Nagórska-Rudzka s. 210-308
Eksploatacja soli i gospodarka solna we wczesnem średniowieczu polskiem Franciszek Skibiński s. 309-324
Źródła do dziejów powstania styczniowego w Bibljotece Rapperswilskiej : (Bibljoteka Narodowa w Warszawie) Kazimiera Lipska s. 325-346
Autobiografja St. Krzemińskiego w listach do Stanisława Posnera : testament Powstania Narodowego Stanisław Posner s. 347-381
Materjały do rokowań Polsko-Tureckich r. 1676 Janusz Woliński s. 382-413
W sprawie udostępnienia prac naukowych Czesław Gutry s. 414-417
Nagrody Kasy Mianowskiego. s. 418
Nagroda im. Pawła Rohlanda. s. 418