Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Przegląd Historyczny
2001, Tom 92, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cenzus wieku dla członków ateńskiej boule Włodzimierz Lengauer s. 155-160, 265
Czy opole istniało? Karol Modzelewski s. 161-185, 265
Współpraca polityczna i wojskowa Prus Królewskich z elektorem brandenburskim Fryderykiem Wilhelmem w pierwszych miesiącach "potopu" szwedzkiego (do 12 listopada 1655) Barbara Szymczak s. 187-206, 265
Ku jakiej syntezie historii "Solidarności"? Marcin Kula s. 207-219, 265-266
Groby żołnierzy polskich armii rosyjskiej zmarłych na Krecie na przełomie XIX i XX wieku Jacek Knopek s. 221-227, 266
Wokół religijności ludowej w polskim średniowieczu : (na marginesie pracy ks. Grzegorza Rysia, Pobożność ludowa na ziemiach polskich w średniowieczu. Próba typologii, Szczecin 1995) Krzysztof Bracha Grzegorz Ryś (aut. dzieła rec.) s. 229-237
„Historia Europy Środkowo–Wschodniej, t. I-II”, red.: Jerzy Kłoczowski, Lublin 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jerzy Kłoczowski (aut. dzieła rec.) s. 239-242
„El Rioja histórico. La Denominación de Origen y su Consejo Regulador”, red. José Luis Gómez Urdáńez, Logrono 2000 : [recenzja] Cezary Taracha Gómez Urdáńez José Luis (aut. dzieła rec.) s. 242-244
„Sedes regni principales”, red. Barbara Trelińska, Sandomierz 1999 : [recenzja] Joanna Sobiesiak Barbara Trelińska (aut. dzieła rec.) s. 245-248
„Uposażenie krakowskiej kapituły katedralnej w średniowieczu”, Marek Daniel Kowalski, Kraków 2000 : [recenzja] Piotr Chojnacki Marek Daniel Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 248-250
„Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początków XVIII wieku”, Krzysztof Mikulski, Toruń 1999 : [recenzja] Cezary Kuklo Krzysztof Mikulski (aut. dzieła rec.) s. 250-253
„Die Töchter der geschlagenen Helden. „Frauenfrage”, Feminismus und Frauenbewegung in Polen 1863–1919”, Natali Stegmann, Wiesbaden 2000 : [recenzja] Maria Bogucka Natali Stegmann (aut. dzieła rec.) s. 253-255
„Polacy w niepodległym państwie litewskim 1918–1940”, Krzysztof Buchowski, Białystok 1999 : [recenzja] Jan Jerzy Milewski Krzysztof Buchowski (aut. dzieła rec.) s. 255-256
„Narodowość jako problem naukowy. Naród w socjologii czeskiej okresu międzywojennego”, Jarosław Kilias, Warszawa 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jarosław Kilias (aut. dzieła rec.) s. 257-258
„Książka białoruska w II Rzeczypospolitej 1921–1939”, Jerzy Turonek, Warszawa 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jerzy Turonek (aut. dzieła rec.) s. 258-259
„Pogrom? Zajścia polsko-żydowskie w Przytyku 9 marca 1936 r. Mity, fakty, dokumenty”, Piotr Gontarczyk, Biała Podlaska-Pruszków 2000 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Piotr Gontarczyk (aut. dzieła rec.) s. 259-261
Uwagi odnotowane podczas fascynującej lektury : (Antoni Mączak, Wojciech Tygielski, Latem w Tocznabieli, Warszawa 2000) Mieczysław Wrzosek s. 263-264