Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Przegląd Historyczny
1978, Tom 69, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Druga Rzeczpospolita w powojennych badaniach historyków polskich Andrzej Garlicki Tomasz Nałęcz Wiesław Władyka s. 389-404
Marcae argenti puri : przyczynek do cyrkulacji srebra w Małopolsce i na Śląsku w XIII-XIV w. Marian Dygo s. 405-419
Dzieje kopalni soli w Idżil (Mauretania) Michał Tymowski s. 421-444
Chile i obce koncerny naftowe w okresie Wielkiego Kryzysu Ryszard Stemplowski s. 445-457
Polityka wschodnia obozu belwederskiego Andrzej Garlicki s. 459-462
Protokół konferencji w Pełkiniach Gienadij F. Matwiejew Szymon Rudnicki s. 463-477
Z archiwalnych dokumentów policji francuskiej dotyczących uchodźców polskich w Poitiers Jerzy Starnawski s. 479-490
Archiwum rodziny Hauke i spuścizna gen. Józefa Ludwika Hauke-Bosaka Barbara Smoleńska s. 491-509
Nowe prace o niewolnictwie w Amerykach Jacek Kochanowicz Marcin Kula s. 511-521
Wileński Okręg Naukowy - próba nowej interpretacji : (na marginesie książki Daniela Beauvois, Lumiéres et société en Europe de l'Est. L'Université de Vilna et les écoles polonaise de l'Empire Russe (1803-1832) t. 1-2, Paris 1977) Jerzy Skowronek Daniel Beauvois (aut. dzieła rec.) s. 523-536
"Nieczajewszczyzna" i jej komentatorzy : (na marginesie książki A. I. Wołodin, J. F. Kariakin, E. G. Plimak, Czernyszewskij ili Nieczajew? O podlinnoj i mnimoj riewolucjonnosti w oswoboditielnom dwiżenii Rossii 50-60-ch godow XIX wieka, Moskwa 1976) Wiktoria Śliwowska J. F. Kariakin (aut. dzieła rec.) E. G. Plimak (aut. dzieła rec.) A. I. Wołodin (aut. dzieła rec.) s. 537-544
Z problemów narodzin socjalizmu polskiego : (na marginesie książki I. S. Jażborowskaja, N. I. Bucharin, U istokow polskogo socjalisticzeskogo dwiżenija, Moskwa 1976) Andrzej Notkowski N. I. Bucharin (aut. dzieła rec.) I. S. Jażborowska (aut. dzieła rec.) s. 545-556
"Tysiąclecie polsko-skandynawskich stosunków kulturalnych", Kazimierz Ślaski, Wrocław 1977 : [recenzja] Władysław Czapliński Kazimierz Ślaski (aut. dzieła rec.) s. 557-560
"Althessen im Frankenreich", hrsg. von Walter Schlesinger, Sigmaringen 1975 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Walter Schlesinger (aut. dzieła rec.) s. 560-564
"Senoji lietuvių literatura", J. Lebedys, przyg. do druku J. Girdzijauskas, Vilnius 1977 : [recenzja] Henryk Wisner J. Girdzijauskas (aut. dzieła rec.) J. Lebedys (aut. dzieła rec.) s. 564-566
"Magnateria polska epoki saskiej. Funkcje urzędów i królewszczyzn w procesie przeobrażeń warstwy społecznej", Teresa Zielińska, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Stefan Ciara Teresa Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 567-570
"Europa i świat w epoce napoleońskiej", pod red. Moniki Senkowskiej-Gluck, Warszawa 1977 : [recenzja] Władysław Zajewski Monika Senkowska-Gluck (aut. dzieła rec.) s. 570-576
"Gospodarka przemysłowa i początki cywilizacji technicznej w rolniczych krajach Europy. Studia i materiały", pod. red. Ireny Pietrzak-Pawłowskiej, Wrocław 1977 : [recenzja] Jan Godlewski Irena Pietrzak-Pawłowska (aut. dzieła rec.) s. 576-579
"Neo-Slavism and the Czechs 1898-1914", Paul Vysný, Cambridge 1977 : [recenzja] Paweł de Laval Paul Vysný (aut. dzieła rec.) s. 579-582
"Dziennik 1914-1918", Jan Dąbrowski, wstęp i aneks Jerzy Zdrada, przygotowanie tekstu i przypisy Jerzy Zdrada przy współudziale Elżbiety Dąbrowskiej, Kraków 1977 : [recenzja] Tomasz Nałęcz Elżbieta Dąbrowska (aut. dzieła rec.) Jan Dąbrowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Zdrada (aut. dzieła rec.) s. 582-584
"Przyjaźnie i antagonizmy. Stosunki z państwami sąsiednimi w latach 1918-1939", pod red. Janusza Żarnowskiego, Wrocław [etc.] 1977 : [recenzja] Wojciech Materski Janusz Żarnowski (aut. dzieła rec.) s. 584-590
"Od Narcyza Kulikowskiego do Winstona Churchilla", Edward Raczyński, London 1976 : [recenzja] Tadeusz A. Szumowski Edward Raczyński (aut. dzieła rec.) s. 590-593