Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Przegląd Historyczny
1955, Tom 46, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kryzys feudalizmu w Niemczech : próba teoretycznego ujęcia na tle stosunków niemieckich oparta przede wszystkim na pracach Fryderyka Engelsa Jürgen Kuczyński s. 295-316, 527
Polska Partia Socjalistyczna w początkach pierwszej wojny światowej Henryk Jabłoński s. 317-379, 528-530
Stanowisko galicyjskiego obszarnictwa polskiego i burżuazji wobec reformy wyborczej w latach 1905-1907 Józef Buszko s. 380-419, 530-531
Społeczna funkcja kultu Izydora "Oracza" w Polsce XVII wieku Janusz Tazbir s. 420-444, 531-532
Ks. Józef Czartoryski : "Myśli Moje o Zasadach Gospodarskich" Witold Kula Janina Leskiewiczowa s. 445-452
Przyczynek do dziejów rzemiosła w Polsce : rozwój szewstwa we wsi Zebrzydowice koło Krakowa w pierwszej połowie XX wieku Adam Sarapata s. 453-482
Kilka uwag o opracowaniu przekładów z greckiej i łacińskiej literatury historiograficznej w wyd. "Biblioteki Narodowej" Aleksander Krawczuk Jerzy Linderski Tadeusz Zawadzki s. 483-492
"Biernat z Lublina : wybór pism", oprac. J. Ziomek, Wrocław 1954 : [recenzja] Janusz Tazbir J. Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 492-495
"Bohdan Chmelnyckyj", J. P. Krypjakewycz, Kijów 1954 : [recenzja] Zbigniew Wójcik J. P. Krypjakewycz (aut. dzieła rec.) s. 496-502
"Listy Anonima i Prawo Polityczne Narodu Polskiego", Hugo Kołłątaj; oprac. Bogusław Leśnodorski i Helena Wereszycka, Kraków 1954 : [recenzja] Emanuel Rostworowski Hugo Kołłątaj (aut. dzieła rec.) Bogusław Leśnodorski (aut. dzieła rec.) Helena Wereszycka (aut. dzieła rec.) s. 502-507
"Studi in onore di Gino Luzzatto" T. III, Mediolan 1950 : [recenzja] Stefan Kieniewicz s. 507-510
"Geschichte der preussischen Fabrikgesetzgebung bis zu ihrer Aufnahme durch die Reichsgewerbeordnung", Günther K. Anton, Berlin 1953 : [recenzja] Karol Jońca Günther K. Anton (aut. dzieła rec.) s. 510-513
"Zur Geschichte der Kommunistischen Partei Deutschlands : eine Auswahl von Materialen und Documenten aus den Jahren 1914-1946", Berlin 1954 : [recenzja] Jerzy Holzer s. 514-518
"Archeion" T. XXII, Warszawa 1954 : [recenzja] Jerzy Senkowski s. 518-525