Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Przegląd Historyczny
1974, Tom 65, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowianie na południowym Pogórzu Harzu i na Złotej Niwie Jerzy Strzelczyk s. 223-242
Inkorporacja ukraińskich ziem dawnej Rusi do Korony w 1569 roku : ideologia i korzyści - próba nowego spojrzenia Jaroslaw Pelenski Adam Manikowski (tłum.) s. 243-262
Bractwo literackie w Koprzywnicy jako obraz struktury społecznej miasteczka w latach 1694-1795 Henryk Ruciński s. 263-283
Pokolenia inteligencji Królestwa Polskiego Ludwik Hass s. 285-316
Poglądy Władysława Smoleńskiego na dzieje Polski Andrzej Feliks Grabski s. 317-337
Koła wielkoprzemysłowe wobec rządowej polityki deflacji w latach 1930-1935 Jan Kofman s. 339-360
Dziennik Aleksandra Krysińskiego z 1830/1831 r. Jan Ziółek s. 361-381
Problemy historii ruchu zawodowego : (na marginesie książki Wł. L. Karwackiego, Związki zawodowe i stowarzyszenia pracodawców w Łodzi (do roku 1914), Łódź 1972) Jan Kancewicz s. 383-393
"Historia chłopów polskich. T. I: Do upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej", pod. red. Stefana Inglota, Warszawa 1970 : [recenzja] Andrzej Wyczański Stefan Inglot (aut. dzieła rec.) s. 395-397
"Les blibliothèques médiévales des abbayes bénédictines de Normandie", Geneviève Nortier, Paris 1971 : [recenzja] Roman Nir Geneviève Nortier (aut. dzieła rec.) s. 397-400
"Das Domkapitel von Płock 1524-1564 : gegenreformatische Haltung und innerkirchiche Reformbestrebungen", Christoph Wollek, Köln-Wien 1972 : [recenzja] Janusz Małłek Christoph Wollek (aut. dzieła rec.) s. 400-401
"Polscy podróżnicy i odkrywcy", Wacław Słabczyński, Warszawa 1973 : [recenzja] Janusz Tazbir Wacław Słabczyński (aut. dzieła rec.) s. 401-404
"Indian Science and Technology in the Eighteenth Century : Some Contemporary European Accounts", Shri Dharampal, Delhi 1971 : [recenzja] Jan Kieniewicz Shri Dharampal (aut. dzieła rec.) s. 404-409
"Korpus w gęsie pióra uzbrojony : urzędnicy warszawscy, ich życie i praca w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim do roku 1831", Władysław Rostocki, Warszawa 1972 : [recenzja] Ewa Wasilewska Władysław Rostocki (aut. dzieła rec.) s. 409-411
"Prawda i mit w biografii Juliana Macieja Goslara (1820-1852)", Marian Tyrowicz, Warszawa 1972 : [recenzja] Bolesław Łopuszański Marian Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 411-414
"Społeczeństwo rosyjskie w pierwszej połowie XIX wieku", Ludwik Bazylow, Wrocław [etc.] 1973 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska Ludwik Bazylow (aut. dzieła rec.) s. 414-422
"Fiłosofija rewolucionnogo narodniczestwa", W. A. Malinin, Moskwa 1972 : [recenzja] Liliana Głuchowicz W. A. Malinin (aut. dzieła rec.) s. 422-424
Na marginesie polemiki wokół "Bibliografii zwartych druków konspiracyjnych" : [odpowiedź prof. Olszewskiemu] Czesław Gutry s. 425-426
Na marginesie polemiki wokół "Bibliografii zwartych druków konspiracyjnych" Eugeniusz Olszewski s. 425
W sprawie rzekomego bezsensu w życiorysie Jana Czyńskiego Marian Tyrowicz s. 426-427
W sprawie rzekomego bezsensu w życiorysie Jana Czyńskiego : [odpowiedź] Ludwik Hass s. 427-428
W sprawie rzekomego bezsensu w życiorysie Jana Czyńskiego : odpowiedź redakcji. s. 427
Książki nadesłane. s. 429-432