Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 36
Przegląd Historyczny
1989, Tom 80, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dux regni Poloniae i haeres regni Poloniae. Ze studiów nad tytulatura władców polskich na przełomie XIII i XIV wieku Aleksander Swieżawski s. 429-438, 637
Adam Mikołaj Sieniawski wobec polityki Augusta II w latach 1701-1705 Mariusz Affek s. 439-454, 637-638
Polsko-pruskie negocjacje w sprawie traktatu handlowego za rządów Rady Nieustającej w latach 1793-1794 Łukasz Kądziela s. 455-473, 638
Przyczynek do nastrojów rewolucyjnych wśród rzemieślników warszawskich 1848 roku. Sprawa Jana Marszanda Galina W. Makarowa s. 475-486, 638-639
Inteligencja nieromantyczna. Korespondenci Kraszewskiego z lat międzypowstaniowych Ryszarda Czepulis-Rastenis s. 487-509, 639
Rytuał parlamentarny Maciej Podbielkowski s. 511-526, 640
Brytyjska polityka "dyskretnego poparcia" dla PPS (grudzień 1946 - lipiec 1947 roku) Marek Kazimierz Kamiński s. 527-547, 640-641
Książę Imeretyński, minister Goremykin i ugodowcy warszawscy : sprawa "Kuriera Polskiego" (1897-1899) Andrzej Szwarc s. 549-569
Problemy narodu i świadomości narodowej w nowszych publikacjach angielskich i amerykańskich (na marginesie pracy Smith, A. D., The etnic origins of nations, Oxford 1986) Krystyna Szelągowska A. D. Smith (aut. dzieła rec.) s. 571-579
"Historical Atlas of Africa", ed. F. F. Ade Ajayi and Michael Growder, London 1985 : [recenzja] Robert Piętek F. F. Ade Ajayi (aut. dzieła rec.) Michael Growder (aut. dzieła rec.) s. 581-583
"Historia starożytnych Greków. T. I - do końca wojen perskich", Benedetto Bravo, Ewa Wipszycka, Warszawa 1988 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist Benedetto Bravo (aut. dzieła rec.) Ewa Wipszycka (aut. dzieła rec.) s. 583-587
"The Rise of the Barristers. A Social History of the English Bar 1590-1640", Wilfrid R. Prest, Oxford 1986 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Wilfrid R. Prest (aut. dzieła rec.) s. 587-590
"The liberation of sovereign peoples. The French foreign policy of 1848", James Chastain, Athens 1988 : [recenzja] Stefan Kieniewicz James Chastain (aut. dzieła rec.) s. 590-594
"One Hundred Years Young: A History of the Polish Falcons of America 1887-1987", Donald E. Pienkos, East European Monographs no CCXXXI, New York 1987 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Donald E. Pienkos (aut. dzieła rec.) s. 594-597
"Feminists Despite Themselves: Women in Ukrainian Community Life 1884-1939", Martha Bohachevsky-Chomiak, Edmonton 1988 : [recenzja] Halina Górska Martha Bohachevsky-Chomiak (aut. dzieła rec.) s. 597-602
"Empire Without Tears. America's Foreign Relations, 1921-1933", Warren I. Cohen, Philadelphia 1987 : [recenzja] Bogusław W. Winid Warren I. Cohen (aut. dzieła rec.) s. 602-604
"Epilog układu Sikorski-Beneš. Z dziejów polsko-czechosłowackich w latach 1939-1949", Janusz Skodlarski, Łódź 1988 : [recenzja] Marek K. Kamiński Janusz Skodlarski (aut. dzieła rec.) s. 604-607
"Migracja chłopów kieleckich (1945-1949)", Stefan Iwaniak, Kielce 1988 : [recenzja] Józef Grzywna Stefan Iwaniak (aut. dzieła rec.) s. 608-610
"Documents Diplomatiques Français (t. I) 1954 (21 julliet - 31 décembre); (t. II) 1955, cz. 1 (1er janvier - 30 juin); (t. III) 1955, cz. 2 (1er juillet - 31 décembre). Annexes: (t. I) 1954 (Entretiens des Ministres des Affaires Etrangères (...) concernant l'Indochine en 1954); (t. II) 1955 cz. 1 (Entretiens des Ministres des Affaires Etrangères concernant les problèmes européens (janvier 1955); (t. III) 1955, cz. 2 (Conférence des Chefs de gouvernement de la France, des Etats-Unis, du Royaume de l'U. R. S. S. Genève) (18-23 Juillet 1955). Paris, t. II 1987, t. III 1988 : [recenzja] Lidia Milka s. 610-615
"Histoire des Armeniens", pod red. Gerard Dedeyan, Toulouse 1988 : [recenzja] Jerzy Skowronek Gerard Dedeyan (aut. dzieła rec.) s. 617-618
"Dzieje Końskowoli", pod red. Ryszarda Szczygła, Lublin 1988 : [recenzja] Wacław Urban Ryszard Szczygieł (aut. dzieła rec.) s. 618-619
"Plundring, skatter och den fecdala statens framväxt. Organisatoriska tendenser i Sverige under övergången från vigingatid till tidig medeltid", Thomas Lindkvist, Opuscula Historica Upsaliensia 1, Uppsala 1988 : [recenzja] Michał Kopczyński Thomas Lindkvist (aut. dzieła rec.) s. 619-620
"Das Soldbuch des Deutschen Orders 1410-1411. Die Abrechnungen für die Soldtruppen", wyd. Sven Ekdahl, cz. 1: "Text mit Anhang und Erläuterungen", Veröffentlichungen aus den Archiven Preussicher Kulturbesitz t. 23/I, Köln-Wien 1988 : [recenzja] Marian Dygo Sven Ekdahl (aut. dzieła rec.) s. 620-621
"Gorod i fieodalizm w Anglii", Jakow Aleksandrowicz Lewickij, Moskwa 1987 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Jakow Aleksandrowicz Lewickij (aut. dzieła rec.) s. 621-622
"Prorok czy dyktator?", Jerzy Piechowski, Katowice 1988 : [recenzja] Wacław Urban Jerzy Piechowski (aut. dzieła rec.) s. 623-624
"Per la biografia di Lazzaro Bonamico", Francesco Piovan, Trieste 1988 : [recenzja] Wacław Urban Francesco Piovan (aut. dzieła rec.) s. 623
"Dansk-norske studierejser fra reformationem til enevaelden 1536-1660. Med en matrikel over studerande i udlandet", Vello Helk, Odense University Studies in History and Social Sciencest t. 101, Odense 1987 : [recenzja] Michał Kopczyński Vello Helk (aut. dzieła rec.) s. 624-625
"Economic Expansion and Social Change: England 1500-1700", vol. 1: "People, land and towns", vol. II: "Industry, trade and government", C. G. A. Clay, Cambridge [etc.] 1984 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz C. G. A. Clay (aut. dzieła rec.) s. 625-627
"The Age of New Sweden", wyd. Arne Losman, Agneta Lundström, Margareta Revera, Stockholm 1988; Stellan Dahlgren, Hans Norman, "The Rise and Fall of New Sweden. Governor Johan Risingh's Journal 1654-1655 in its Historical Context", Uppsala 1988 : [recenzja] Michał Kopczyński Stellan Dahlgren (aut. dzieła rec.) Arne Losman (aut. dzieła rec.) Agneta Lundström (aut. dzieła rec.) Hans Norman (aut. dzieła rec.) Margareta Revera (aut. dzieła rec.) s. 627-628
"Istocznikowiedienie i istoriografija gorodow Sibiri konca XVI - pierwoj połowiny XIX w.", pod red. O. N. Wiłkowa, Nowosibirsk 1987 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz O. N. Wiłkow (aut. dzieła rec.) s. 628-629
"Pieczęcie powstańcze 1863-1864", Jurij I. Sztakelberg, przekład autoryzowany Wiktorii Śliwowskiej, przedmową poprzedził Stefan Kieniewicz. Tablice pieczęci i ilustracje do druku przygotował Stefan K. Kuczyński, Warszawa 1988 : [recenzja] Andrzej Szwarc Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) Stefan Krzysztof Kuczyński (aut. dzieła rec.) Jurij I. Sztakelberg (aut. dzieła rec.) Wiktoria Śliwowska (aut. dzieła rec.) s. 629-630
"Bank Polski 1828-1855", Warszawa 1988 : [recenzja] Andrzej Szwarc s. 631-632
"Krizis agrarnoj politiki carizma nakanunie pierwoj rossijskoj riewolucji". M. S. Simonowa, Moskwa 1987 : [recenzja] Halina Górska M. S. Simonowa (aut. dzieła rec.) s. 632
"Oskarżony o przyjaźń z Polakami. Niemiecki pediatra w okupowanym Krakowie", Josef Ströder, przedmowa do wydania niemieckiego Berthold Beitz, przedmowa do wydania polskiego Józef Bogusz, przekład Katarzyna Rydel-Johnston, Kraków 1988 : [recenzja] Włodzimierz Witczak Berthold Beitz (aut. dzieła rec.) Józef Bogusz (aut. dzieła rec.) Katarzyna Rydel-Johnston (aut. dzieła rec.) Josef Ströder (aut. dzieła rec.) s. 632-633
"Lubelskie Towarzystwo Lekarskie 1874-1951", Stanisław Kowalczyk, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydzialu Biologii, Monografie t. XI, Warszawa-Łódź 1987 : [recenzja] Włodzimierz Witczak Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 633-634
Jeszcze o Skandynawii, powstaniu styczniowym i Rosji Emanuel Halicz s. 635