Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Przegląd Historyczny
1966, Tom 57, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bizantyńska symbolika zjazdu gnieźnieńskiego i jej prawno-polityczna wymowa Tadeusz Wasilewski s. 1-14
Handel w Solcu nad Wisłą do końca XVIII wieku : przyczynki do historii rynku wewnętrznego w Polsce przedrozbiorowej Andrzej Wyrobisz s. 15-48
Wydarzenia wojenne na Żmudzi i w Kurlandii 1656-1660 Aleksander Codello s. 49-69
"Moniteur" lat 1789-1795 o sprawach polskich Andrzej Zahorski s. 70-96
Sprawa Chełmszczyzny w rosyjskiej Dumie Państwowej Mirosław Wierzchowski s. 97-125
Kisielińsko-bereski zbór Braci Polskich Janusz Tazbir s. 126-136
Wczesne dzieje miasta europejskiego Kazimierz Tymieniecki s. 137-153
"Historia gospodarcza ludności świata", Carlo M. Cipolia, Warszawa 1965 : [recenzja] Ireneusz Ihnatowicz Carlo M. Cipolia (aut. dzieła rec.) s. 154-156
"La civilisation de l'Occident médiéval", Jacques Le Goff, Paris 1964 : [recenzja] Benedykt Zientara Jacques Le Goff (aut. dzieła rec.) s. 156-158
"The ectates of Ramsey Abbey : a study in economic growth and organisation", J. Ambrose Rafits, Toronto 1957; "Tenure and mobility : studies in the social history of the mediaeval English village", J. Ambrose Rafits, Toronto 1964 : [recenzja] Antoni Mączak J. Ambrose Rafits (aut. dzieła rec.) s. 158-163
"Husitska revoluce. I: Doba Žižkova, 1415-1426", F. M. Bartoš, Praha 1965 : [recenzja] Ewa Maleczyńska F. M. Bartoš (aut. dzieła rec.) s. 163-164
"Die Schriften der Huterischen Täufergemeinschaften : gesamtkatalog ihrer Manuskriptbücher, ihrer Schreiber und ihrer Literatur, 1529-1667", zusammengestellt von Robert Friedmann unter Mitarbeit von Adolf Mais, Wien 1965 : [recenzja] Janusz Tazbir Robert Friedmann (aut. dzieła rec.) Adolf Mais (aut. dzieła rec.) s. 164-165
"Ormianie zamojscy i ich rola w wymianie handlowej i kulturalnej między Polską a Wschodem", Mirosława Zakrzewska-Dubasowa, Lublin 1965 : [recenzja] Stanisław Herbst Mirosława Zakrzewska-Dubasowa (aut. dzieła rec.) s. 165-166
"Powstanie listopadowe w oczach Rosjan", Władysław Bortnowski, Warszawa 1964 : [recenzja] Jerzy Łojek Władysław Bortnowski (aut. dzieła rec.) s. 166-169
"Kłassy i kłassowaja borba w SSSR w naczale nepa (1921-1923 gg). Cz. 1: Borba s woorużonnoj kułackoj kontrrewolucijej", Iwan Jakowlewicz Trifonow, Leningrad 1964 : [recenzja] Romuald Wojna Iwan Jakowlewicz Trifonow (aut. dzieła rec.) s. 169-171
"Landbevölkerung und Nationalsozialismus : eine soziologische Untersuchung der politischen Wilensbildung in Schleswig-Holstein 1918-1932", Rudolf Heberle, Stuttgart 1963 : [recenzja] Jerzy Holzer Rudolf Heberle (aut. dzieła rec.) s. 171-174
"Źródła do najnowszej historii Polski : diariusz i teki Jana Szembeka (1935-1945)" tom 1: "I. Wprowadzenie i dokumentacja do lat 1933-1934. II. Diariusz Jana Szembeka za rok 1935", oprac. Tytus Komarnicki, Londyn 1964 : [recenzja] Henryk Batowski Tytus Komarnicki (aut. dzieła rec.) s. 174-177
Książki nadesłane. s. 178-179
[W sumiennej i pochlebnej recenzji prof. Eugeniusza Sawrymowicza...] Marian Tyrowicz s. 180-182
[W swej replice na moją recenzję prof. M. Tyrowicz...] Eugeniusz Sawrymowicz s. 182-184
Kongres Historii Gospodarczej w Monachium (23-27 sierpnia 1965) Iza Bieżuńska-Małowist Marian Małowist Antoni Mączak s. 185-188
Kronika. s. 185-194
XIII Międzynarodowy Kongres Historyków w Wiedniu (29 sierpnia - 3 września 1965) Stefan Kieniewicz s. 188-190
XI Międzynarodowy Kongres Papirologów w Mediolanie (1-8 września 1965) Iza Bieżuńska-Małowist s. 190-192