Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Przegląd Historyczny
1955, Tom 46, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój rad narodowych w Polsce Ludowej Adam Wendel s. 543-560, 662
Sprawa milicji mieszczańskich w ostatnim roku Sejmu Czteroletniego Emanuel Rostworowski s. 561-584, 663
Problem rozwarstwienia chłopstwa w ustroju folwarczno-pańszczyźnianym w Polsce Stanisław Śreniowski s. 585-607, 663-664
Nieznany mandat ks. Janusza mazowieckiego w sprawie powstania chłopskiego w prusach Książęcych w 1525 roku Stanisław Russocki s. 608-609
Kryzys feudalizmu w Zachodniej Europie w świetle dziejów rzemiosła i kwestia źródeł odrębnej problematyki polskiej : w związku z wydawnictwami: Marian Małowist, Studia z dziejów rzemiosła w okresie kryzysu feudalizmu w Zachodniej Europie w XIV i XV wieku, Warszawa 1954; tenże, Rzemiosło polskie w okresie Odrodzenia, Warszawa 1954 Kazimierz Tymieniecki s. 610-629
"Teki Archiwalne" T. III, Warszawa 1954 : [recenzja] Stefan Kieniewicz s. 630-633
"Ellinskije prowincii Bałkanskogo połuostrowa wo wtorom wiekie naszej ery", O. W. Kudriawcew, Moskwa 1954 : [recenzja] Jerzy Kolendo O. W. Kudriawcew (aut. dzieła rec.) s. 634-638
"Dzieje małopolskiego hutnictwa żelaznego XIV-XVII w.", Benedykt Zientara, Warszawa 1954 : [recenzja] Stanisław Herbst Benedykt Zientara (aut. dzieła rec.) s. 638-640
"Fältmarskalken Rutger von Aschebergs Journal och Korrespondens till år 1680", Stockholm 1951 : [recenzja] Stanisław Herbst s. 641-642
"Poglądy społeczno-ekonomiczne Fabiana Sebastiana Klonowicza", Janusz Górski, "Studia i materiały z dziejów nauki polskiej" T. II, Warszawa 1954, s. 267-318 : [recenzja] Ryszard Wołoszyński Janusz Górski (aut. dzieła rec.) s. 642-645
"Prawo natury jako ideologia młodej burżuazji", Maria Borucka-Arctowa, "Zeszyty Naukowe UJ, nr 1, Seria nauk społecznych. Prawo. Z. 1, Kraków 1955, s. 7-56 : [recenzja] Ryszard Wołoszyński Maria Borucka-Arctowa (aut. dzieła rec.) s. 645-648
"Z dziejów antyfeudalnych ruchów chłopskich na Podlasiu : walka chłopów suraskich z feudalnym uciskiem w XVI-XVIII wieku", Bohdan Baranowski, Warszawa 1953 : [recenzja] Jan Glinka Bohdan Baranowski (aut. dzieła rec.) s. 648-653
"Rewolucyjna demokracja rosyjska a powstanie styczniowe", Józef Kowalski, Warszawa 1955 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Józef Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 654-657
"Histoire du commerce", Jacques Lacour-Gayet, T.II, "Le commerce de l'ancien monde jusqu'á la fin du XV e siècle" b.m. 1950; T. IV : "Le commerce du XVe siècle au milieu du XIX e siècle" b.m. 1951 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Jacques Lacour-Gayet (aut. dzieła rec.) s. 657-661