Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Przegląd Historyczny
1929, Tom 28, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasada dyspozytywności w dawnym procesie polskim Józef Rafacz s. 183-199
Regale górnicze we wczesnem średniowieczu na Zachodzie i w Polsce Franciszek Skibiński s. 200-218
Komisje Porządkowe Koronne za powstania Kościuszkowskiego Aleksander Wilkoszewski s. 219-286
Historja ustrojowa grecka : przegląd literatury 1919-1929 Tadeusz Wałek-Czarnecki s. 288-310
Historja ustroju Rzplitej Rzymskiej Zdzisław Zmigryder-Konopka s. 311-355
Historja ustroju Francji średniowiecznej : przegląd literatury 1921-1930 Tadeusz Manteuffel s. 356-363
Nowe cele i zadania historji prawa czechosłowackiego Rudolf Rauscher s. 364-375
Historja tak zwanej historji ustroju Polski : zarys Józef Siemieński s. 376-401