Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Przegląd Historyczny
1956, Tom 47, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wytwórczość włókiennicza w Rzymie i jej organizacja : I-III w. n.e. Jerzy Linderski s. 253-282, 447-448
Handel zagraniczny Gdańska w drugiej połowie XV wieku : rejonizacja handlu na podstawie ksiąg cła palowego Henryk Samsonowicz s. 283-352, 448-449
Folwark pańszczyźniany a wieś w Prusach Królewskich w XVI/XVII wieku Antoni Mączak s. 353-392
"Poglądy prawne niewolników i proletariuszy rzymskich : studium historyczne na tle bazy gospodarczej i antagonizmów klasowych", Borys Łapicki, Łódź 1955 : [recenzja] Helena Geremkowa Tadeusz Łoposzko Borys Łapicki (aut. dzieła rec.) s. 393-400
"Studia z dziejów miast polskich w XIII-XIV w.", Stanisław Piekarczyk, Warszawa 1955 : [recenzja] Jan Baszkiewicz Stanisław Piekarczyk (aut. dzieła rec.) s. 400-417
"Prokop Veliký", J. Macek, Praga 1953 : [recenzja] Roman Heck J. Macek (aut. dzieła rec.) s. 417-420
"Walki w obronie polskiego wybrzeża w roku 1627 i bitwa pod Oliwą", Marian Krwawicz, Warszawa 1955 : [recenzja] Jerzy Teodorczyk Marian Krwawicz (aut. dzieła rec.) s. 420-429
"Bérulle et les origines , de la restauration catholique (1575-1611) : thèse pour le doctorat ès-lettres, présentée à la Faculté des Lettres de l'Université de Paris", Jean Dagens, Bruges 1952 : [recenzja] Ryszard Wołoszyński Jean Dagens (aut. dzieła rec.) s. 429-432
"Podróż do Ciemnogrodu i Świstek krytyczny : wybór", Stanisław Kostka Potocki, oprac. Emil Kipa, Wrocław 1955 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński Emil Kipa (aut. dzieła rec.) Stanisław Kostka Potocki (aut. dzieła rec.) s. 432-435
"A. I. Giercen i polskoje nacionalno-oswoboditielnoje dwiżenije 60-godow XIX wieka", I. M. Bielawskaja, Moskwa 1954 : [recenzja] Stefan Kieniewicz I. M. Bielawskaja (aut. dzieła rec.) s. 435-439
Odpowiedź na recenzję mgra Ryszarda Wołoszyńskiego Janusz Górski s. 440-442
Odpowiedź autora recenzji Ryszard Wołoszyński s. 442-444
Odpowiedź na recenzję dr Janiny Bieniarzówny Adam Przyboś s. 444-446