Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Historyczny
1969, Tom 60, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
W oczekiwaniu ery wolności i pokoju : historiozofia Joachima z Fiore Tadeusz Manteuffel s. 233-256
Rola pielgrzymek z Sudanu Zachodniego do Mekki w XIII-XVI w. Barbara Stępniewska s. 257-269
Skład zawodowy magistratu przeworskiego w latach 1600-1650 na tle struktury zawodowej i społecznej miasta Maurycy Horn s. 270-290
Początki antyszwedzkiego sojuszu : ze stosunków polsko-rosyjskich 1704-1706 Andrzej Kamiński s. 291-313
Polskie związki studenckie na uniwersytetach niemieckich w latach 1817-1824 Maria Wawrykowa s. 314-345
Ustawa "Stowarzyszenia Ludu Polskiego" z 1835 r. Bolesław Łopuszański s. 346-362
Rozmowy sztabowe polsko-francuskie w Paryżu (wrzesień - październik 1922) Henryk Bułhak s. 363-374
Nowa synteza dziejów społecznych kościoła polskiego w średniowieczu : (Kościół w Polsce t. I: Średniowiecze, Kraków 1968) Gerard Labuda s. 375-389
Parlamentaryzm udzielnego Mazowsza Stanisław Russocki s. 390-402
"Wirtschaftliche und soziale Probleme der gewerblichen Entwikklung im 15.-16. und 19 Jahrhundert", hrsg. von Friedrich Lütge, Stuttgart 1968 : [recenzja] Antoni Mączak Friedrich Lütge (aut. dzieła rec.) s. 403-407
"Związki handlowe miast polskich z Gdańskiem w XVI i pierwszej połowie XVII wieku", Jan M. Małecki, Wrocław [etc.] 1968 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Jan M. Małecki (aut. dzieła rec.) s. 408-411
"Skarbnica pamięci różnych spraw domowych jako i potocznych przypomnienia godnych i potrzebnych opisanie zachowująca... Pamiętnik lekarza króla Władysława IV", Maciej Vorbek Lettow ; oprac. Ewa Galos i Franciszek Mincer ; pod red. naukową Władysława Czaplińskiego, Wrocław 1968 : [recenzja] Janusz Tazbir Tadeusz Wasilewski Ewa Galos (aut. dzieła rec.) Maciej Vorbek Lettow (aut. dzieła rec.) Franciszek Mincer (aut. dzieła rec.) s. 412-415
"Między traktatem andruszowskim a wojną turecką : stosunki polsko-rosyjskie 1667-1672", Zbigniew Wójcik, Warszawa 1968 : [recenzja] Jan Perdenia Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 415-418
"Pamiętnik dowódcy rakietników konnych", Józef Jaszowski ; przedm. poprzedził Jerzy Łojek, Warszawa 1968 : [recenzja] Mieczysław Chojnacki Józef Jaszowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 418-421
"Polityka zagraniczna Polski w dobie Locarna", Wiesław Balcerak, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967 : [recenzja] Henryk Korczyk Wiesław Balcerek (aut. dzieła rec.) s. 421-427
"Polscy robotnicy rolni na Śląsku pod panowaniem niemieckim na tle wychodźstwa do Rzeszy 1918-1932", Karol Fiedor, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968 : [recenzja] Andrzej Brożek Karol Fiedor (aut. dzieła rec.) s. 427-432
"Polityka agrarna rządu polskiego w latach 1929-1935", Jerzy Ciepielewski, Warszawa 1968 : [recenzja] Zbigniew Landau Jerzy Ciepielewski (aut. dzieła rec.) s. 432-434
Novae w latach 1967,1968 - sektor zachodni Ludwika Press s. 435-436
[W dniach od 9 do 11 października odbył się w Lipsku IV Kongres Historyków Niemieckich z NRD...] Antoni Mączak s. 436
[W dniach 24-26 października 1968 odbyła się w Roztoce (Rostock, NRD) doroczna konferencja Zespołu Roboczego Hansischer Geschichtsverein...] Benedykt Zientara s. 436