Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Przegląd Historyczny
1913, Tom 17, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Królowie Kazimierz Jagiellończyk i Jerzyk Czeski : (dokończenie) Antoni Prochaska s. 129-170
Reformy monetarne w Polsce w latach 1526 - 28 i ich geneza Michał Grażyński s. 171-195
X. Prymas Jan Paweł Pawęża Woronicz i jego słowianofilstwo Edward Woroniecki s. 196-224
Życie domowe mieszczaństwa warszawskiego w wiekach dawnych Alexander Kraushar s. 225-238
Alexander Jabłonowski : zarys żywota i przegląd dzieł 1829-1913 Marceli Nałęcz Dobrowolski s. 239-253
Wyjaśnienia Alexander Kraushar Henryk Merczyng s. 254-256