Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Przegląd Historyczny
1966, Tom 57, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Na sześćdziesięciolecie Towarzystwa Miłośników Historii Janusz Woliński s. 495-497
Wiec studentów Uniwersytetu Warszawskiego 28 stycznia 1905 roku Henryk Brokman s. 498-504
Wacław Tokarz jako historyk - regionalista Henryk Jabłoński s. 505-511
Marceli Handelsman jako badacz epoki napoleońskiej Józef Dutkiewicz s. 512-527
Towarzystwo Miłośników Historii : z kroniki 60-lecia Hanna Szwankowska s. 528-537
Fundacja biskupstwa smoleńskiego Andrzej Poppe s. 538-557
Nieznana inskrypcja z kolekcji krzemienieckiej i problem fortyfikacji nad dolnym Dunajem za tetrarchii Jerzy Kolendo s. 558-579
Z dziejów fałszerstw historycznych w Polsce w pierwszej połowie XIX wieku Janusz Tazbir s. 580-598
Z dziejów kontaktów polsko-kubańskich w XIX wieku Tadeusz Łepkowski s. 599-609
Konserwatyści przed przewrotem majowym 1926 r. Henryk Jabłoński s. 610-633
Zagłębie Dąbrowskie w lutym 1919 r. Leon Grosfeld s. 634-635
Narodziny kapitalizmu w Europie : (w związku z książką Jerzego Topolskiego, Narodziny kapitalizmu w Europie XIV-XVI wieku, Warszawa 1965) Antoni Mączak s. 636-642
"Rozwój organizacji kościoła w Polsce", "Znak", t. XVII, 1965 nr 11/12 (137-138), s. 1361-1688 : [recenzja] Tadeusz Lalik Janusz Tazbir s. 643-647
"Quelle zur Geschichte des Neisser Bistumslandes auf der drei ältesten Neisser Lagerbücher", wyd. Kurt Engelbert, Würzburg 1964 : [recenzja] Julia Tazbirowa Kurt Engelbert (aut. dzieła rec.) s. 647
"Die Anfänge des Ferhandels in Polen (900-1025)", Charlotte Warnke, Würzburg 1964 : [recenzja] Tadeusz Lalik Charlotte Warnke (aut. dzieła rec.) s. 648-651
"Epigrafika romańska i wczesnogotycka w Polsce", Kazimierz Ciechanowski, Wrocław 1965 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Kazimierz Ciechanowski (aut. dzieła rec.) s. 651-655
"Trgovina u srednjovjekovnoj Bosni" Sarajevo 1961 : [recenzja] Danuta Molenda Desanka Kovačević (aut. dzieła rec.) s. 655-660
"Historia archiwum Uniwersytetu Jagiellońskigo", pod red. Henryka Barycza, Kraków 1965 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 660-663
"Stosunki polsko-pomorskie w drugiej połowie XVI wieku : zarys polityczny", Zygmunt Boras, Poznań-Słupsk 1965 : [recenzja] Władysław Czapliński Zygmunt Boras (aut. dzieła rec.) s. 663-668
"Traktat przyjaźni Polski z Francją w 1714 r. : studium z dziejów dyplomacji", Józef Andrzej Gierowski, Warszawa 1965 : [recenzja] Emanuel Rostworowski Józef Andrzej Gierowski (aut. dzieła rec.) s. 668-670
"Une ville des Lumières : la Lisbonne de Pombal", José-Augusto França, Paris 1965 : [recenzja] Andrzej Zahorski José-Augusto França (aut. dzieła rec.) s. 670-674
"Uniwersytet Jagielloński w czasach Księstwa Warszawskiego : Szkoła Główna Krakowska w latach 1809-1814", R. Dutkowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965 : [recenzja] Barbara Grochulska R. Dutkowa (aut. dzieła rec.) s. 674-678
"Towarzystwo Demokratyczne Polskie w latach 1832-1846", Sławomir Kalembka, Toruń 1966 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Sławomir Kalembka (aut. dzieła rec.) s. 678-680
"Die Nationalitäten in Cisleithanien und das Wahlrecht der Märzrevolution 1848/49 : zur Problematik des Parlamentarismus im alten Oesterreich", Peter Burian, Graz-Köln 1962 : [recenzja] Józef Chlebowczyk Peter Burian (aut. dzieła rec.) s. 680-683
"Adam J. Czartoryski e il Congresso di Parigi Questione palacca e politica europea nel 1855-1856", Ennio Di Nolfo, Padova 1964 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Ennio Di Nolfo (aut. dzieła rec.) s. 683-684
"Deutsche Wirtschaft seit 1870", Gustav Stolper, Tübingen 1964 : [recenzja] Andrzej Brożek Gustav Stolper (aut. dzieła rec.) s. 684-687
"Model ustroju socjalistycznego w polskiej myśli marksistowskiej lat 1878-1886", Alina Molska, Warszawa 1965 : [recenzja] Jan Kancewicz Alina Molska (aut. dzieła rec.) s. 687-691
"Pamiętniki", Maciej Rataj ; wyd. Jan Dębski, Warszawa 1965 : [recenzja] Czesław Lechnicki Jan Dębski (aut. dzieła rec.) Maciej Rataj (aut. dzieła rec.) s. 691-695
Wykopaliska w Novae w 1965 roku Ludwika Press s. 696-697
Kronika. s. 696-703
XII Tydzień Studiów nad Wczesnym Średniowieczem w Spoleto Irena Sułkowska-Karasiowa s. 698-700
III Konferencja Naukowa Radzieckich Historyków-Slawistów I. A. Woronkow s. 700-702