Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 52
Przegląd Historyczny
1983, Tom 74, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Staropolska kategoria "stan" - Max Weber i słownictwo szlacheckie Janusz T. Maciuszko s. 425-449
Magnateria polska 1454-1648 : kształtowanie się stanu Henryk Litwin s. 451-470
Urzędy powiatowe w Wielkopolsce na przełomie XVI i XVII wieku Leopold Buczacki s. 471-493
Rodzina w polskim mieście XVI-XVII wieku : wprowadzenie w problematykę Maria Bogucka s. 495-507
Stan oświecenia duchowieństwa krakowskiego w wiekach XVI-XVIII Wacław Urban s. 509-515
Homo oeconomicus i historia gospodarcza : (w związku z książką Dauglasa C. Northa, Structure and change in economic history, New York-London 1981) Jacek Kochanowicz Dauglas C. North (aut. dzieła rec.) s. 517-526
"Index". Quaderni camerati di studi romanistici, Napoli 1982 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer s. 527-531
"Istorija Norwegii", Moskwa 1980 : [recenzja] Krystyna Szelągowska s. 531-536
"Počátki Přemyslovců", Dušan Třeštik, Praha 1981 : [recenzja] Wojciech Iwańczak Dušan Třeštik (aut. dzieła rec.) s. 536-539
"Local religion in sixteenth-century Spain", William A. Christian, Jr., Princeton N. J. 1981 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz William A. (aut. dzieła rec.) Jr. Christian (aut. dzieła rec.) s. 539-544
"Jan Karol Chodkiewicz 1560-1621", Leszek Podhorodecki, Warszawa 1982 : [recenzja] Wojciech Biliński Leszek Podhorodecki (aut. dzieła rec.) s. 544-547
"Sejm zawiedzionych nadziei", Jan Seredyka, Opole 1981 : [recenzja] Edward Opaliński Jan Seredyka (aut. dzieła rec.) s. 547-550
"Reich and nation. The Holy Roman Empire as idea and reality", John G. Gagliordo, Bloomington-London 1980 : [recenzja] Tadeusz Cegielski John G. Gagliordo (aut. dzieła rec.) s. 550-554
"Bronisław Szwarce", Olga Morozowa, przeł. Wiktoria i René Śliwowscy, wstępem opatrzyła Wiktoria Śliwowska, Wrocław 1982 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Olga Morozowa (aut. dzieła rec.) Wiktoria Śliwowska (aut. dzieła rec.) René Śliwowski (aut. dzieła rec.) s. 554-557
"Socjalno-Rewolucyjna Partia Prolariat 1882-1886", Irena Koberdowa, Warszawa 1981 : [recenzja] Jan Kancewicz Irena Koberdowa (aut. dzieła rec.) s. 557-562
"Michał Bobrzyński. Myśl historyczna a działalność polityczna", Waldemar Łazuga, Warszawa 1982 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Waldemar Łazuga (aut. dzieła rec.) s. 562-568
"Polityka oświatowa stronnictw ludowych w latach 1918-1932", Mieczysław Pietrusiewicz, Słupsk 1981 : [recenzja] Józef Grzywna Mieczysław Pietrusiewicz (aut. dzieła rec.) s. 568-570
"Programy oświatowe polskiej radykalnej lewicy socjalistycznej i polityka oświatowa PZPR. Teksty źródłowe z komentarzem 1876-1976", Kazimierz Dobrzyński, Warszawa 1982 : [recenzja] Eugeniusz C. Król Kazimierz Dobrzyński (aut. dzieła rec.) s. 570-579
"Kleine Enzyklopädie "Weltgeschichte", t. 1-2", red. W. Markow, A. Anderle, E. Werner, H. Wurche, Leipzig 1981 : [recenzja] Adrienne Körmendy A. Anderle (aut. dzieła rec.) W. Markow (aut. dzieła rec.) E. Werner (aut. dzieła rec.) H. Wurche (aut. dzieła rec.) s. 581-582
"Mapy topograficzne i prace kartograficzne w Afryce", Wiesław Kaprowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Bronisław Nowak Wiesław Kaprowski (aut. dzieła rec.) s. 582-583
"The Theban hegemony 371-362 B.C.", John Buckler, Cambridge, Mass. 1980 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer John Buckler (aut. dzieła rec.) s. 583-584
"Antyczny romans grecki wczesnego okresu", Maria Pąkcińska, Warszawa 1981 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Maria Pąkcińska (aut. dzieła rec.) s. 584
"Bullarium Poloniae, 1", ed. et curaverunt Irena Sułkowska-Kuraś et Stanisław Kuraś, Roma 1982 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Stanisław Kuraś (aut. dzieła rec.) Irena Sułkowska-Kuraś (aut. dzieła rec.) s. 585-586
"Les cinquante mots clefs de l'histoire médiévale", Pierre Bonnassie, Toulouse 1981 : [recenzja] Małgorzata Wilska Pierre Bonnassie (aut. dzieła rec.) s. 586-587
"Moneta i obrót pieniężny w Europie Zachodniej", Stanisław Suchodolski, Wrocław [etc.] 1982 : [recenzja] Marian Dygo Stanisław Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 587-588
"Kolduló, Barátok, Polgárok, Nemesek", Erik Fügedi, Budapest 1981 : [recenzja] Adrienne Körmendy Erik Fügedi (aut. dzieła rec.) s. 588-589
"Nałęcze wielkopolscy w średniowieczu", Jan Pakulski, Poznań 1982 : [recenzja] Marek Barański Jan Pakulski (aut. dzieła rec.) s. 589-590
"Der Deutsche Orden. Von seinem Ursprung bis zur Gegenwart", Marian Tumler, Udo Arnold, Bad Münstereifel 1981 : [recenzja] Marian Dygo Udo Arnold (aut. dzieła rec.) Marian Tumler (aut. dzieła rec.) s. 590-591
"Liber de instructione simplicum sacerdotum", Jan Merkelin, wyd., wstępem i notami krytycznymi opatrzył Marian Borzyszkowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Rafał Karpiński Marian Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Jan Merkelin (aut. dzieła rec.) s. 591-592
"Staropolskie nazwy osobowe motywowane przez nazwy miejscowe", Zofia Kowalik-Kaleta, Warszawa 1981 : [recenzja] Sławomir Gawlas Zofia Kowalik-Kaleta (aut. dzieła rec.) s. 592-593
"Historia Gdańska, t. 2", oprac. zbiorowe pod red. Edmunda Cieślaka ; t. 2 pod red. Edmunda Cieślaka, Gdańsk 1982 : [recenzja] Wojciech Biliński Edmund Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 593-594
"Staropolskie skrócone nazwy osobowe od imiom dwuczłonowych", Maria Malec, Warszawa 1982 : [recenzja] Sławomir Gawlas Maria Malec (aut. dzieła rec.) s. 593
"Rossija i torgowyje otnoszenija XV - pierwoj czetwierti XVIII w.", I. S. Szarkowa, Leningrad 1981 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz I. S. Szarkowa (aut. dzieła rec.) s. 594-595
"Kamil Desmoulins", Stefan Meller, Warszawa 1982 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Stefan Meller (aut. dzieła rec.) s. 595
"Acta Universitatis Nicolai Copernici", Historia XVIII, Nauki Humanistyczno-Społeczne z. 128, Toruń 1982 : [recenzja] Marian Dygo s. 596-598
"Popol Vuh. Księga Rady Narodu Quiché", przeł. Halina Czarnocka i Carlos Marrodan Casas, oprac. i wstępem poprzedziła Elżbieta Siarkiewicz, Warszawa 1982 : [recenzja] Rafał Karpiński Carlos Marrodan Casas (aut. dzieła rec.) Halina Czarnocka (aut. dzieła rec.) Elżbieta Siarkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 596
"Poloneutychia", Andrzej Lubieniecki, oprac. Alina Linda, Maria Maciejewska, Janusz Tazbir, Zdzisław Zawadzki, Warszawa-Łódź 1982 : [recenzja] Rafał Karpiński Alina Linda (aut. dzieła rec.) Andrzej Lubieniecki (aut. dzieła rec.) Maria Maciejewska (aut. dzieła rec.) Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) Zdzisław Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 598
"Jan Sobieski", Zbigniew Wójcik, Warszawa 1983 : [recenzja] Wojciech Biliński Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 599
"Le tournant du siècle des Lumières 1760-1820. Les genres en vers des Lumières au romantisme", publié sous la direction de G. M. Vajda, Budapest 1982 : [recenzja] Tomasz Kizwalter G. M. Vajda (aut. dzieła rec.) s. 599-600
"Oswojenie russkimi ljudmi Dalniego Wostoka i Russkoj Amieriki" (do konca XIX wieka)", A. I. Aleksiejew, Moskwa 1982 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz A. I. Aleksiejew (aut. dzieła rec.) s. 600-601
"Z dziejów stosunków polsko-amerykańskich 1776-1944", Marian M. Drozdowski, Warszawa 1982 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Marian M. Drozdowski (aut. dzieła rec.) s. 601-602
"Generał Franciszek Paszkowski 1778-1856", Jan Pachoński, Warszawa 1982 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Jan Pachoński (aut. dzieła rec.) s. 601
"Wolnomularstwo w Europie środkowo-wschodniej w XVIII i XIX wieku", Ludwik Hass, Wrocław [etc.] 1982 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Ludwik Hass (aut. dzieła rec.) s. 602-603
"Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918", Stanisław Borzym, Halina Floryńska, Barbara Skarga, Andrzej Walicki, red. nauk. Andrzej Walicki, Warszawa 1983 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Stanisław Borzym (aut. dzieła rec.) Halina Floryńska (aut. dzieła rec.) Barbara Skarga (aut. dzieła rec.) Andrzej Walicki (aut. dzieła rec.) s. 603
"Pologne. L'insurrection de 1830-1831. Sa réception en Europe", red. Daniel Beauvais", Lille 1982 : [recenzja] Andrzej Szwarc Daniel Beauvais (aut. dzieła rec.) s. 604
"Revolution and Evolution 1848 in German-Jewish history", ed. Werner E. Mosse, Arnold Paucker, Reinhard Rürup, Tübingen 1981 : [recenzja] Tomasz Kizwalter Werner E. Mosse (aut. dzieła rec.) Arnold Paucker (aut. dzieła rec.) Reinhard Rürup (aut. dzieła rec.) s. 604-605
"Podróż do Włoch, Sycylii i Malty", Michał Wiszniewski, wyd. Henryk Barycz, Warszawa 1982 : [recenzja] Andrzej Szwarc Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) Michał Wiszniewski (aut. dzieła rec.) s. 605-606
"Roman Rogiński powstaniec 1863 r. Zeznania i wspomnienia", przygotował do dr. Stefan Kieniewicz, Warszawa 1983 : [recenzja] Andrzej Szwarc Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 606-607
"Stańczycy. Antologia myśli społecznej i politycznej konserwatystów krakowskich", wybór tekstów, przedm. i przypisy Marcin Król, Warszawa 1982 : [recenzja] Szymon Rudnicki Marcin Król (aut. dzieła rec.) s. 607-608
"Dziennik pisarza, t. 1-3", Fiodor Dostojewski, przeł. Maria Leśniewska, red. nauk. i wstęp Ryszard Łużny, Warszawa 1982 : [recenzja] Andrzej Szwarc Fiodor Dostojewski (aut. dzieła rec.) Maria Leśniewska (aut. dzieła rec.) Ryszard Łużny (aut. dzieła rec.) s. 607
"Społeczeństwo i państwo w myśli politycznej ruchu ludowego II Rzeczypospolitej", Aleksander Łuczak, Warszawa 1982 : [recenzja] Szymon Rudnicki Aleksander Łuczak (aut. dzieła rec.) s. 608-609
Komunikat. s. 609