Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Przegląd Historyczny
1908, Tom 7, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cywilizacya : (uwagi z powodu dzieła Erazma Majewskiego, Nauka o cywilizacyi : prolegomena i podstawy do filozofii dziejów i socyologii, Warszawa, 1908) : [recenzja] Ludwik Gumplowicz Erazm Majewski (aut. dzieła rec.) s. 1-11
Zlewisko bałtyckie a cywilizacya śródziemnomorska : (zarys geograficzno-historyczny) Adam Szelągowski s. 12-27
Ze studiów nad "Memoryałem" Ostroroga Jan Szczęsny Ptaszycki s. 28-47
Podlasie w przededniu Unii Lubelskiej : trzy studya z dziejów społeczno-ekonomicznych Ignacy Tadeusz Baranowski s. 48-74
Z życia biskupa przemyskiego : (Aleksandra Trzebieńskiego) Antoni Prochaska s. 75-83
Ostateczny koniec Aryan polskich s. 84-92
Zarys historyi powstania Legii Naddunajskiej : (z niewydanych dokumentów) Władysław Mieczysław Kozłowski s. 93-110
Bracia Mostowscy : (z okazyi artykułu M. Sokolnickiego p. t. "Tadeusz i Józef Mostowscy i czynności polityczna Polski w r. 1792 i 1797) Władysław Smoleński s. 111-114
Sprawozdanie z literatury historycznej czeskiej (1900-1907) Adam Kłodziński s. 115-127
Wodociągi i kanały miejskie : z dziejów hygieny w dawnej Polsce Franciszek Giedroyć s. 128-131
Inwentarz Zamku Warszawskiego sporządzony w roku 1769 Kazimierz Marcinkowski s. 132-135