Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Przegląd Historyczny
1956, Tom 47, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ewolucja państwa wczesnofeudalnego na Pomorzu Zachodnim Jerzy Dowiat s. 459-496, 611-612
Chłopi w rzemiośle krakowskim w XVII wieku Janina Bieniarzówna s. 497-514, 612-613
Stanisław Kożuchowski nieznany pisarz polityczny połowy XVII wieku Władysław Czapliński s. 515-530
W sprawie powstania zjednoczonego państwa polskiego w XIII i XIV wieku : w związku z książką Jana Baszkiewicza, Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku, Warszawa 1954 Stanisław Trawkowski s. 531-548
Kto był autorem broszury "Wolność hasłem naszym", wydanej w Lipsku w 1867 roku? Maria Złotorzycka s. 549-553
"The Roman Middle Class in the Republican Period", H. Hill, Oxford 1952 : [recenzja] Jerzy Linderski H. Hill (aut. dzieła rec.) s. 554-560
"Husitské vojenstvi", J. Durdik, Praga 1954 : [recenzja] Roman Heck J. Durdik (aut. dzieła rec.) s. 560-565
"Dżordano Bruno i inkwizicija", W. S. Rożicyn, Moskwa 1955 : [recenzja] Ryszard Wołoszyński W. S. Rożicyn (aut. dzieła rec.) s. 565-569
"Melchior Walbach : z dziejów kupiectwa warszawskiego XVI wieku", Antonina Keckowa, Warszawa 1955 : [recenzja] Tadeusz Chudoba Antonina Keckowa (aut. dzieła rec.) s. 569-572
"Die bayerische Grundherrschaft : untersuchungen über die Agrarverfassung Altbayerns im 16-18. Jahrhundert", Friedrich Lütge, Stuttgart 1949 : [recenzja] Benedykt Zientara Friedrich Lütge (aut. dzieła rec.) s. 572-581
"Historia myśli ekonomicznej : wykłady" pod red. Seweryna Żurawieckiego, z. 1, Warszawa 1955 : [recenzja] Antoni Mączak Anna Mączakowa Seweryn Żurawiecki (aut. dzieła rec.) s. 582-588
"Upadek cesarstwa rzymskiego i początki feudalizmu na Zachodzie i w Bizancjum", oprac. Marian Henryk Serejski, Warszawa 1954 : [recenzja] Jan Sorbian Marian Henryk Serejski (aut. dzieła rec.) s. 588-591
"Historia powszechna XIV-XV w. : wybór tekstów" oprac. M. Małowist przy udziale B. Geremka i A. Wyrobisza, Warszawa 1954 ; "Polska w okresie monarchii stanowej 1346-1454 : wybór tekstów" oprac. R. Heck, Warszawa 1955 : [recenzja] Ewa Maleczyńska Roman Heck (aut. dzieła rec.) Marian Małowist (aut. dzieła rec.) s. 591-593
"Historia Polski 1764-1795 : wybór tekstów", oprac. Jerzy Michalski, Warszawa 1954 : [recenzja] Barbara Grochulska Jerzy Michalski (aut. dzieła rec.) s. 593-595
"Wybór pism z lat 1846-1851", Jan Kanty Podolecki, wyboru dokonał i wstępem opatrzył Andrzej Grodek, Warszawa 1955 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Jan Kanty Podolecki (aut. dzieła rec.) s. 595-600
"Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski", oprac. Aleksander Litwin, Warszawa 1955 : [recenzja] Roman Wapiński Aleksander Litwin (aut. dzieła rec.) s. 601-604
"Archeion" T. XXIV, Warszawa 1955 : [recenzja] Jerzy Senkowski s. 604-609