Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Przegląd Historyczny
1913, Tom 16, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Książę mazowiecki Aleksander, biskup trydencki : (dokończenie) Ludwik Bąkowski s. 129-163
Poglądy polityczne w dziejopisarstwie polskiem XVII w. Ryszard Mienicki s. 164-186
Domniemanie pierwsza w Polsce książka spalona przez kata : (Racyonalista Chrystyan Francken i jego działalność w Polsce za Batorego) Henryk Merczyng s. 187-199
Zmienne koleje Statutu Toruńskiego Ignacy Tadeusz Baranowski s. 200-217
Studya nad organizacyą własności ziemskiej w Bretanii w XVII w. Jan Rutkowski s. 218-242
Przegląd literatury historyi Żydów w Polsce, I 1907-1909 ; II 1909-1911 : (z dodatkami z lat poprzednich) Majer Bałaban s. 243-256