Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Przegląd Historyczny
2004, Tom 95, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Finanse prymasa Jana Łaskiego : na podstawie raptularza z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie Piotr Tafiłowski s. 1-36
Szlachta wołyńska wobec unii jagiellońskiej w dobie sejmu lubelskiego 1569 r. Karol Mazur s. 37-52
"Przedłużenie polityki środkami historycznymi" czy po prostu nauka. Badania nad historiografią polską, enerdowską i czechosłowacką drugiej połowy XX w. Maciej Górny s. 53-72
Wiaczesława Plehwego projekt reorganizacji administracji gubernialnej w Rosji Leszek Jaśkiewicz s. 73-76
Szara strefa Października. "Notatka" o nielegalnych dochodach w Polsce 1956-1957 Jerzy Kochanowski s. 77-96
Nowa krakowska wizja dziejów Polski w średniowieczu : (w związku z książką Stanisława Szczura, Historia Polski. Średniowiecze, Wydawnictwo Literacke, Kraków 2002, s. 676) Jerzy Strzelczyk Stanisław Szczur (aut. dzieła rec.) s. 97-100
Małe miasta i ich mieszkańcy w późnośredniowiecznej i wczesnonowożytnej Polsce : (w związku z książką Agnieszki Bartoszewicz, Czas w małych miastach. Studium z dziejów kultury umysłowej późnośredniowiecznej Polski, Warszawa-Pułtusk 2003) Andrzej Wyrobisz Bartoszewia Bartoszewicz (aut. dzieła rec.) s. 101-108
Bizantynistyka na Uniwersytecie Łódzkim w latach 1999-2003 Waldemar Ceran s. 109-118
„Aeschines. Against Timarchos”, translated with introduction and commentary by Nick Fisher, Oxford 2001 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Nick Fisher (aut. dzieła rec.) s. 119-121
„Ossuarium Jakuba, brata Jezusa. Odkrycie, które podzieliło uczonych”, red. Zdzisław J. Kapera, Kraków-Mogilany 2003 : [recenzja] Łukasz Niesiołowski–Spanò Zdzisław J. Kapera (aut. dzieła rec.) s. 122-123
„Polin—Studies in Polish Jewry, t. XV”, wyd. Antony Polonsky, Oxford 2002 : [recenzja] Anna Michałowska Antony Polonsky (aut. dzieła rec.) s. 124-126
„Das Herzogtum Kurland und der Norden der polnisch–litauischen Adelsrepublik im 16. und 17. Jahrhundert, Almut Bues, Giessen 2001 : [recenzja] Igor Kąkolewski Almut Bues (aut. dzieła rec.) s. 126-129
„Pax Europea. Dzieje systemów międzynarodowych w Europie 1815–1914”, Piotr Wandycz, Kraków 2003 : [recenzja] Piotr Szlanta Piotr Wandycz (aut. dzieła rec.) s. 129-131
„Deutsche Ostforschung und polnische Westforschung im Spannungsfeld von Wissenschaft und Politik. Disziplinen im Vergleich”, hrsg. Jan Piskorski in Verbindung mit Jörg Hackmann und Rudolf Jaworski, mit einem Nachwort von Michael Burleigh, Osnabrück-Poznań 2002 : [recenzja] Claudia Kraft Michael Burleigh (aut. dzieła rec.) Jörg Hackmann (aut. dzieła rec.) Rudolf Jaworski (aut. dzieła rec.) Jan Piskorski (aut. dzieła rec.) s. 131-133
„Katolicyzm na pograniczu. Kościół katolicki wobec kwestii ukraińskiej i białoruskiej w Polsce w latach 1918–1925”, Maciej Mróz, Toruń 2003 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Maciej Mróz (aut. dzieła rec.) s. 134-135
„Československo a Západ 1945–1948. Vztahy Československa se Spojenými státy, Velkou Británi a Francií v letech 1945–1948”, Petr Prokš, Praha 2001 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Petr Prokš (aut. dzieła rec.) s. 136-137
„Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968 –1989”, Milan Otáhal, Praha 2003 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Milan Otáhal (aut. dzieła rec.) s. 138-139
„Centralnyj Derżawnyj Istorycznyj Archiw Ukrajiny, m. Lwiw Putiwnyk”, Lwiw-Kyjiw 2001 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski s. 141-142
„Greek Mysteries. The Archaeology and Ritual of Ancient Greek Secret Cults”, edited by Michael B. Cosmopoulos, London and New York 2003 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Michael B. Cosmopoulos (aut. dzieła rec.) s. 142
„Census populi. Demografia starożytnego Rzymu”, Wiesław Suder, Wrocław 2003 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Wiesław Suder (aut. dzieła rec.) s. 143-144
„Studia z dziejów antycznego Rzymu”, przeł. Marcin Pawlak, Przemysław Wojciechowski, Maria Jaczynowska, Toruń 2003 : [recenzja] Włodzimierz Lengauer Maria Jaczynowska (aut. dzieła rec.) s. 143
„Jüdischer Bolschewismus. Mythos und Realität”, Johannes Rogalla von Bieberstein, Dresden 2002 : [recenzja] Włodzimierz Borodziej Johannes Rogalla von Bieberstein (aut. dzieła rec.) s. 144
„Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej (1924–1925)”, Władysław Grabski, oprac. Marian Marek Drozdowski, Warszawa-Rzeszów 2003 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Marian Marek Drozdowski (aut. dzieła rec.) Władysław Grabski (aut. dzieła rec.) s. 145
„Georgisches Tagebuch. Fünf Jahre kriegsgefangen im Kaukasus”, Wend Graf von Kalnein, Osnabrück 2003 : [recenzja] Włodzimierz Borodziej Wend Graf von Kalnein (aut. dzieła rec.) s. 145-146
Fundacja im. Aleksandra Gieysztora Zofia T. Kozłowska Karol Modzelewski s. 147
Errata. s. 148
Regulamin Nagrody im. Aleksandra Gieysztora. s. 148