Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przegląd Historyczny
1936, Tom 33, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Słowo wstępne w związku ze śmiercią J. Piłsudskiego]. s. 1
Piotr z Goniądza : życie, działalność i pisma : studjum z dziejów ruchu religijnego w Polsce w drugiej połowie XVI stulecia Józef Jasnowski s. 5-58
Prusy a Polska w dobie sejmu czteroletniego : w świetle korespondencji dyplomatycznej pruskiej Józef Dutkiewicz s. 59-88
Konfederacja Narodu Polskiego : z dziejów Wielkiej Emigracji : część II Leonard Rac s. 89-175
Sto lat temu : o Polakach w Legji Francuskiej i Hiszpańskiej (1834-39) Maria Pawlicowa s. 176-183
Dziennikarstwo polskie za czasów Powstania Kościuszkowskiego Karol Drewnowski s. 184-245
Najnowsze studja (1914-1935) o epoce bułgarskiego odrodzenia narodowego Ludwik Widerszal s. 246-264
Z papierów Aleksandra Ekzarcha Ludwik Widerszal s. 265-278
Nieznana relacja o zamachu Michała Piekarskiego na Zygmunta III-go Piotr Bańkowski s. 279-292
Kownacki o śmierci ks. Prymasa Poniatowskiego Stanisław Cieślak s. 293-296
Nowy rozdział biografji W. S. Pieczerina A. Iziumow s. 297-318
Z dziejów stosunku Watykanu do Anglji w latach 1843-1844 Mieczysław Żywczyński s. 319-323
Bolesław Limanowski Wincenty Łopaciński s. 324-325
Bolesław Limanowski Wacław Tokarz s. 326-327
Bolesław Limanowski jako badacz historji powszechnej Marceli Handelsman s. 328-332
Michał Bobrzyński (30.IX.1849 - 3.VII.1935) : próba charakterystyki człowieka i działalności Bronisław Dembiński s. 333-340
Bobrzyński jako uczony Marceli Handelsman s. 341-361
Wspomnienia o prof. Askenazym Adam Próchnik s. 362-366