Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Przegląd Historyczny
2006, Tom 97, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kodeks Teodozjusza – nowo odkrywane źródło historyczne Michał Stachura s. 311-331
Strach i odwaga w czasie pierwszych wypraw europejskich do Afryki w XV w. Michał Tymowski s. 333-346
Polacy przed angielskimi sądami karnymi w okresie Wielkiej Emigracji (1831–1862) Krzysztof Marchlewicz s. 347-365
Rejs Michała Kazimierza Radziwiłła rzekami Europy (30 lipca – 28 września 1722) Michał Szerszeń s. 367-384
Rezonans ucieczki Józefa Światły w aparacie bezpieczeństwa, agenturze i społeczeństwie Mariusz Mazur s. 385-399
Wczesnośredniowieczny pieniądz pozakruszcowy : (uwagi w związku z pracą Jacka Adamczyka „Płacidła w Europie Środkowej i Wschodniej w średniowieczu”) Piotr Boroń s. 401-407
Polska inteligencja we Lwowie wobec mniejszości narodowych przed 1920 r. : (Zofia Romanowiczówna, Dziennik lwowski 1842–1930, z autografu wydał, komentarzami, biogramami i wstępem opatrzył Zbigniew Sudolski) Jerzy Tomaszewski Zofia Romanowiczówna (aut. dzieła rec.) Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 408-413
„Między Sobą samym a Innym” : (Thomas Serrier, Provinz Posen, Ostmark, Wielkopolska. Eine Grenzregion zwischen Deutschen und Polen 1848–1914, Verlag Herder – Institut, Marburg 2005) Przemysław Matusik Thomas Serrier (aut. dzieła rec.) s. 414-420
"From Flanders to Florence. The Impact of Netherlandish Painting, 1400–1500", Paula Nuttall, New Haven-London 2004 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Paula Nuttall (aut. dzieła rec.) s. 421-423
"Československo–francouzské vztahy v diplomatických jednáních 1940–1945", wyd. Jan Nĕmeček, Helena Nováčková, Ivan Št’oviček, Jan Kuklík, Praha 2005 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jan Kuklík (aut. dzieła rec.) Helena Nováčková (aut. dzieła rec.) Jan Nĕmeček (aut. dzieła rec.) Ivan Št’oviček (aut. dzieła rec.) s. 423-425
"Milicja Obywatelska 1944–1957. Geneza, organizacja, działalność, miejsce w aparacie władzy", Piotr Majer, Olsztyn 2004 : [recenzja] Wiesław Charczuk Piotr Majer (aut. dzieła rec.) s. 426-427
"Wizerunek władców pierwszego państwa bułgarskiego w bizantyńskich źródłach pisanych (VIII – pierwsza połowa XII wieku)", Mirosław J. Leszka, Łódź 2003 : [recenzja] Grzegorz Rostkowski Mirosław J. Leszka (aut. dzieła rec.) s. 429-430
"Birth of the Chess Queen: History", Marilyn Yalom, New York 2004 : [recenzja] Robert Bubczyk Marilyn Yalom (aut. dzieła rec.) s. 430-431
"Fenomen husarii", Radosław Sikora, Toruń 2004 : [recenzja] Krzysztof Fudalej Radosław Sikora (aut. dzieła rec.) s. 431-433
"Biskup Czesłaŭ Sipowicz: światar i Biełarus", Alaksandar Nadsan, Minsk 2004 : [recenzja] Aleksander Waszkiewicz Alaksandar Nadsan (aut. dzieła rec.) s. 433-434
"Das belagerte Leningrad 1941–1944. Die Stadt in den Strategien von Angreifern und Verteidigern", Jörg Ganzenmüller, Paderborn-Munchen-Wien-Zurich 2005 : [recenzja] Włodzimierz Borodziej Jörg Ganzenmüller (aut. dzieła rec.) s. 434-435