Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Przegląd Historyczny
1910, Tom 10, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wielkorządy krakowskie z XIV-XI stuleciu Władysław Kierst s. 137-167
Tarłowie : znamienitego rodu początki i świetność : Cz. II-ga : Tarłowie Zygmuntowscy Jan Fijałek s. 168-205
Sejm roku 1809 w oświetleniu urzędowym francuskim Marceli Handelsman s. 206-220
Kościuszko w West-Point W. M. Kozłowski s. 221-258
"Notanda Historica" : pierwsze lata rządów Stanisława Augusta w świetle jego własnych pamiętników S. Goriainow s. 259-273
Inwentarz Zamku Warszawskiego sporządzony w roku 1769 Kazimierz Marcinkowski s. 274-279