Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Przegląd Historyczny
1960, Tom 51, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O służbie wojskowej ludności wiejskiej i składzie społecznym wojsk konnych i pieszych we wczesnym średniowieczu polskim Tadeusz Wasilewski s. 1-23
Cło od pieniędzy wywożonych za granicę Rzeczypospolitej w latach 1598-1659 Zbigniew Świtalski s. 24-32
Gdański projekt kasy wykupu marynarzy z rąk piratów z połowy XVIII wieku Edmund Cieślak s. 33-51
Sejmiki poselskie 1788 roku Jerzy Michalski s. 52-73
Walka o wolność druku w publicystyce polskiej drugiej połowy XVIII wieku Irena Homola s. 74-94
Grodzieńskie manifestacje przed powstaniem styczniowym Julian Komar s. 95-122
Klasowe związki zawodowe w Galicji Walentyna Najdus s. 123-154
Walka klasowa górników żupy bocheńskiej w XVI i XVII wieku Stanisław Warcholik s. 155-173
Spowiedź Ławcewicza Stefan Kieniewicz s. 174-183
W związku z książką Józefa Popkiewicza i Franciszka Ryszki, "Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce Polski międzywojennej (1922-1939). Studium historyczno-gospodarcze", Opole 1959 Jerzy Jedlicki s. 184-193
"The estates of the higher nobility in fourteenth century England", G. A. Holmes, Cambridge 1957; "The estates of the Percy Family 1416-1537", J. M. V. Bean, London 1958 : [recenzja] Antoni Mączak J. M. V. Bean (aut. dzieła rec.) G. A. Holmes (aut. dzieła rec.) s. 194-196
"Warszawskie rzemiosła artystyczne i budowlane w XV w.", Ewa Koczorowska-Pielińska, Warszawa 1959 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Ewa Koczorowska-Pielińska (aut. dzieła rec.) s. 197-199
"Soziale, politische und religiöse Auseinandersetzungen in den Hansestädten Stralsund, Rostock und Wismar im erster Drittel des 16. Jahrunderts", Johannes Schildhauer, Weimar 1959 : [recenzja] Benedykt Zientara Johannes Schildhauer (aut. dzieła rec.) s. 199-203
"Chłopi wobec reformacji w Małopolsce w drugiej połowie XVI w.", Wacław Urban, Kraków 1959 : [recenzja] Janusz Tazbir Wacław Urban (aut. dzieła rec.) s. 203-208
"Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy w powstaniu styczniowym", Piotr Łossowski, Zygmunt Młynarski, Wrocław 1959 : [recenzja] Krzysztof Groniowski Zygmunt Młynarski (aut. dzieła rec.) Piotr Łossowski (aut. dzieła rec.) s. 208-212
"Moskowskoje studienczestwo w obszczestwiennopoliticzeskoj żizni Rossii wtoroj polowiny XIX wieka", P. S. Tkaczenko, Moskwa 1958 : [recenzja] Mirosław Wierzchowski P. S. Tkaczenko (aut. dzieła rec.) s. 212-215
"Studia nad dziejami Wielkopolski w XIX w. : (Dzieje pracy organicznej). T. II, 1850-1890", Witold Jakóbczyk, Poznań 1959 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Witold Jakóbczyk (aut. dzieła rec.) s. 215-218
"Kruszenije posledniego pochoda Ententy", N. F. Kuźmin, Moskwa 1958 : [recenzja] Artur Leinwand N. F. Kuźmin (aut. dzieła rec.) s. 218-221
"Nové dokumenty k historii Mnichova", Praha 1958 ; "Nowyje dokumenty iz istorii Miunchena", Moskwa 1959 ; "Mnichov v dokumentech: I Zrada západnich mocnosti na Československu", Praha 1958, II: "Zrada českě a slovenské buržoasie na československém lidu", Praha 1958 : [recenzja] Henryk Batowski s. 222-226
W odpowiedzi dr Krystynie Śreniowskiej Józef Dutkiewicz s. 227-229
Kronika. s. 230-236