Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Przegląd Historyczny
1957, Tom 48, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polskie Towarzystwo Historyczne (1886-1956) Tadeusz Manteuffel Marian Serejski s. 175-177, 3-23
Wytwórczość włókiennicza w Rzymie i jej organizacja (I-III w. n.e.), cz. II : Collegia Centonariorum Jerzy Linderski s. 177-178, 24-37
W sprawie interpretacji dokumentu trzebnickiego z r. 1204 Karol Buczek s. 178-181, 38-77
Polonica z XVI i XVII wieku w archiwach czeskich Maria Bogucka s. 79-93
Nieznany list K. Ferbera w zbiorach Centralnego Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Pradze : przyczynek do dziejów kapitału handlowego w Gdańsku w XVI w. Maria Bogucka s. 94-100
Licholecie po wojnach szwedzkich w dorzeczu średniego Sanu Krzysztof Wolski s. 101-110
Marcelego Handelsmana konspekt "Historii Polski 1864-1914" Zygmunt Kolankowski s. 111-115
W sprawie badań nad gospodarką Polski przedwrześniowej "Materiały do badań nad gospodarką Polski cz. 1 1918-1939", Warszawa 1956 Marian Drozdowski s. 117-125
"Geschichte des Bauerntums und der Bodenkultur im Lande Mecklenburg", Friedrich Mager, Berlin 1955 : [recenzja] Benedykt Zientara Friedrich Mager (aut. dzieła rec.) s. 127-132
"Oczerki po istorii ziemlewładnienija i choziajstwa w Nowogrodskoj ziemle w XIV-XV ww", L. W. Daniłowa, Moskwa 1955 : [recenzja] Henryk Łowmiański L. W. Daniłowa (aut. dzieła rec.) s. 132-137
"Marchands et banquiers du Moyen Age", Jacques Le Goff, Paris 1956 : [recenzja] Bronisław Geremek Jacques Le Goff (aut. dzieła rec.) s. 137-139
"Rozwój latyfundium arcybiskupstwa gnieźnieńskiego od XVI do XVIII wieku", Jerzy Topolski, Poznań 1955 : [recenzja] Antoni Podraza Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 139-143
"Oczerki iz istorii katoliczeskoj reakcji : Jezuity", D. E. Michniewicz, Moskwa 1955 : [recenzja] Janusz Tazbir D. E. Michniewicz (aut. dzieła rec.) s. 143-147
"Zmierzch sławetnych : z życia mieszczan w Krakowie w XVII i XVIII wieku", Jan Pachoński, Kraków 1956 : [recenzja] Janina Bieniarzówna Jan Pachoński (aut. dzieła rec.) s. 147-154
"Feliks Łubieński : minister sprawiedliwości Księstwa Warszawskiego", Tadeusz Mencel, Warszawa 1952 : [recenzja] Barbara Grochulska Tadeusz Mencel (aut. dzieła rec.) s. 154-157
"French Opinion on War and Diplomacy during the Second Empire", Lynn M. Case, Philadelphia 1954 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Lynn M. Case (aut. dzieła rec.) s. 157-160
"Politics and Opinion in the Nineteenth Century : an Historical Introduction", John Bowle, London 1954 : [recenzja] Stefan Kieniewicz John Bowle (aut. dzieła rec.) s. 160-161
"Chjeno-Piast 1922-1926 r. : w świetle obrad Sejmu i Senatu", Tadeusz Rek, Warszawa 1955 ; tenże "Pierwsze lata dyktatury Piłsudskiego 1926-1930 : w świetle sprawozdań sejmowych i senackich", Warszawa 1956 : [recenzja] Jerzy Holzer Tadeusz Rek (aut. dzieła rec.) s. 161-169
"Geschichte der Weimarer Republik", Erich Eyck, T. I, Erlenbach [etc.] 1954 : [recenzja] Adam Galos Erich Eyck (aut. dzieła rec.) s. 169-173