Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Przegląd Historyczny
1959, Tom 50, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[50-ty tom "Przeglądu Historycznego"...]. s. 1-3
Rola Marcelego Handelsmana w życiu naukowym Warszawy Tadeusz Manteuffel s. 178-179, 4-12
Marceli Handelsman jako historyk dyplomacji Hotelu Lambert Józef Dutkiewicz s. 13-22, 179
Początki państwa Polan Kazimierz Tymieniecki s. 179-181, 23-50
Sprzedawanie urzędów w Polsce w połowie XVII wieku Władysław Czapliński s. 181, 51-61
Głos ariański w polemice rokoszu Lubomirskiego Janusz Tazbir s. 182, 62-80
O zaginionym druku mazowieckiego dekretu przeciwko luteranom z 1525 r. Bogdan Sobol s. 81-85
Anonimowy traktat polityczny z XVII wieku Janusz Woliński s. 86-92
Materiały Marcelego Handelsmana w Archiwum Polskiej Akademii Nauk Hanna Dymnicka s. 93-115
Bibliografia prac Marcelego Handelsmana wydanych po roku 1928 Stefan Krzysztof Kuczyński s. 116-121
Z zagadnień myśli społeczno-ekonomicznej w Księstwie Warszawskim : w sprawie oceny programu Wawrzyńca Surowieckiego Barbara Grochulska s. 122-126
"Religia dawnych Słowian", Włodzimierz Antoniewicz, w dziele zbiorowym "Religie świata" Warszawa 1958, s. 319-402 : [recenzja] Jerzy Dowiat Włodzimierz Antoniewicz (aut. dzieła rec.) s. 127-130
"Lachowie, Lendizi, Lendzaninoi w nazewnictwie X wieku", Franciszek Persowski, "Rocznik Przemyski", T. 10, 1958 : [recenzja] Aleksander Gieysztor Franciszek Persowski (aut. dzieła rec.) s. 130-131
"Untersuchungen zur Geschichte des Lutizenbundes : Deutsch-wendische Beziehungen des 10-12. Jahrhunderts", Wolfgang Brüske, Münster-Köln 1955 : [recenzja] Jerzy Dowiat Wolfgang Brüske (aut. dzieła rec.) s. 131-134
"Antifieodalnyje jereticzeskije dwiżenija na Rusi XIV-naczała XVI wieka", N. A. Kazakowa i J. S. Łurje, Moskwa 1955 : [recenzja] Henryk Bułhak N. A. Kazakowa (aut. dzieła rec.) J. S. Łurje (aut. dzieła rec.) s. 134-137
Nowe prace i wydawnictwa Fr. Bartoša i R. Urbánka Fr. Bartoš (aut. dzieła rec.) R. Urbánek (aut. dzieła rec.) s. 137-141
"Historia gdańskiego cechu chirurgów 1454-1820", Stanisław Sokół, Wrocław 1958 : [recenzja] Maria Bogucka Stanisław Sokół (aut. dzieła rec.) s. 141-143
"Kirchengeschichte Pommerns", Hellmuth Heyden, Köln-Braunsfeld 1957 : [recenzja] Benedykt Zientara Hellmuth Heyde (aut. dzieła rec.) s. 143-145
"Oczerki istorii SSSR, wtoraja czetwiert' XIX wieka", S. B. Okuń, Leningrad 1957 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska S. B. Okuń (aut. dzieła rec.) s. 145-146
"Studia historyczne", Maksymilian Meloch, Warszawa 1958 : [recenzja] Władysław Zajewski Maksymilian Meloch (aut. dzieła rec.) s. 146-149
"Z dziejów Wielkiej Emigracji w Anglii", Peter Brock, przedm. Stefana Kieniewicza, Warszawa 1958 : [recenzja] Janusz Berghauzen Peter Brock (aut. dzieła rec.) s. 149-152
"The Great Famine : studies in Irish history 1845-52", pod red. R. Dudley Edwardsa, T. Desmond Williamsa, Dublin 1956 : [recenzja] Stefan Kieniewicz R. Dudley Edwards (aut. dzieła rec.) T. Desmond Williams (aut. dzieła rec.) s. 152-156
"Les révolutions allemandes de 1848", Jacques Droz, Paris 1957 : [recenzja] Juliusz Willaume Jacques Droz (aut. dzieła rec.) s. 156-158
"Grosspolen im Januaraufstand : das Grossherzogtum Posen 1858-1864", Felix-Heinrich Gentzen, Berlin 1958 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Felix-Heinrich Gentzen (aut. dzieła rec.) s. 158-162
"Białostocki okręg przemysłu włókienniczego do 1945 r. : czynniki rozwoju i zagadnienia lokalizacyjne", Andrzej Werwicki, Warszawa 1957 : [recenzja] Ireneusz Ihnatowicz Juliusz Łukasiewicz Andrzej Werwicki (aut. dzieła rec.) s. 162-165
"Die Deutschnationale Volkspartei 1918-1924", Werner Liebe, Düsseldorf 1956 : [recenzja] Kazimierz Nowak Werner Liebe (aut. dzieła rec.) s. 165-168
"Materiały do bibliografii okupacji hitlerowskiej w Polsce 1939-1945 : uzupełnienia za lata 1944-1953", W. Chojnacki, K. M. Pospieszalski, E. Serwański, Warszawa 1957 : [recenzja] Jerzy Wesołowski W. Chojnacki (aut. dzieła rec.) K. M. Pospieszalski (aut. dzieła rec.) E. Serwański (aut. dzieła rec.) s. 168-172
Kronika. s. 173-177
[W dniach od 8 do 10 maja 1958 odbyła się w Sofii konferencja omawiająca wyniki badań archeologicznych prowadzonych w Bułgarii w 1957...] s. 175