Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 40
Przegląd Historyczny
1987, Tom 78, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Umieralność okołoporodowa kobiet w Cesarstwie Rzymskim Wiesław Suder s. 621-628
Powstanie listopadowe na Wołyniu, Podolu i Ukrainie Andrzej Wroński s. 629-654
Ziemiaństwo połowy XIX w. wobec procesów modernizacji : idee kręgu Andrzeja Zamoyskiego Tomasz Kizwalter s. 655-679
"Sprawa polska" w Międzynarodówce Komunistycznej w latach 1923-1924 Wojciech Mazowiecki s. 681-711
Projekt ordynacji kancelaryjnej za Henryka Walezego Leszek Kieniewicz s. 713-721
Nacjonalizm gospodarczy w Europie środkowo-wschodniej w latach 1918-1939 Jan Kofman s. 723-744
Mistrz Twardowski : historia i mistyfikacja Jacek Antoni Ojrzyński s. 745-753
Nowe spojrzenie na handel Rygi w XVII wieku : (w związku z książką Wasilija W. Doroszenki, Torgowla i kupieczestwo Rigi w XVII wiekie, Riga 1985) Vaslij V. Doroszenko Andrzej Klonder s. 755-771
"Od ekspansji do dominacji. Próba teorii kolonializmu", Jan Kieniewicz, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Czapliński Jan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) s. 773-777
"Zarys dziejów kościoła katolickiego w Polsce", Jerzy Kłoczowski, Lidia Müllerowa, Jan Skarbek, Kraków 1986 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Jerzy Kłoczowski (aut. dzieła rec.) Lidia Müllerowa (aut. dzieła rec.) Jan Skarbek (aut. dzieła rec.) s. 777-784
"Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi", Jacek Banaszkiewicz, Warszawa 1986 : [recenzja] Roman Michałowski Jacek Banaszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 785-790
"Lords and men in Scotland: bonds of manrent, 1442-1603", Jenny Wormald, Edinbourgh 1985 : [recenzja] Paweł T. Dobrowolski Wojciech Tygielski Jenny Wormald (aut. dzieła rec.) s. 790-795
"Životy poslednich Rožmberk, t. I-II", Václav Březan, wyd. Jaroslav Pánek, Praha 1985 : [recenzja] Henryk Gmiterek Václav Březan (aut. dzieła rec.) Jaroslav Pánek (aut. dzieła rec.) s. 795-797
"Objawienie i Oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce", Jerzy Snopek, Wrocław [etc.] 1986 : [recenzja] Aleksander Czaja Jerzy Snopek (aut. dzieła rec.) s. 797-800
"Śląsk a insurekcja kościuszkowska", Zdzisław Janeczek, Henryk Kocój, Katowice 1986 : [recenzja] Mirosław Brańczyk Zdzisław Janeczek (aut. dzieła rec.) Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) s. 800-803
"Dyplomacja USA wobec Ameryki Centralnej (1822-1850)", Robert Mroziewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Marcin Kula Robert Mroziewicz (aut. dzieła rec.) s. 803-804
"Jewish policies and right-wing politics in Imperial Russia", Hans Rogger, Oxford 1986 : [recenzja] Piotr Wróbel Hans Rogger (aut. dzieła rec.) s. 805-808
"Ruch robotniczy na Kielecczyźnie do 1948 r.", Jan Naumiuk, Warszawa 1986 : [recenzja] Józef Grzywna Jan Naumiuk (aut. dzieła rec.) s. 808-812
"Bericht über den sechzehnten österreicher Historikertag in Krems/Donau veranstaltet vom Verband Österreichischer Geschichtsvereine in der Zeit vom 3. bis 7. September 1984", Wien 1985 : [recenzja] Marian Dygo s. 813-814
"Zákony Asýrie a Chaldeje. Pokračovatelé Chammurapiho", Josef Klíma, Praha 1985 : [recenzja] Marek Stępień Josef Klíma (aut. dzieła rec.) s. 814-815
"Rożdienije afrikanskoj ciwilizacji Ife, Ojo, Benin, Dagomeja", N. B. Koczakowa, Moskwa 1986 : [recenzja] Robert Piętek N. B. Koczakowa (aut. dzieła rec.) s. 815-816
"Ife", Frank Willet, Warszawa 1984 : [recenzja] Justyna Duriasz Frank Willet (aut. dzieła rec.) s. 816-817
"Tomasz z Akwinu. Życie, myśl i dzieło", James A. Weisheipl OP, tł. Czesław Wesołowski, Poznań 1985 : [recenzja] Andrzej Anusz James A. Weisheipl (aut. dzieła rec.) s. 817
"Przywilej chełmiński 1233 i 1251", Krystyna Zielińska-Melkowska, pod red. Zbigniewa Zdrójkowskiego, przekł. Witold Wróblewski, Toruń 1986; "Prawo starochełmińskie 1584 (1394)", pod red. Witolda Maisla i Zbigniewa Zdrójkowskiego, przekł. Andrzej Bzdęga i Alicja Gaca, Toruń 1985 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Andrzej Bzdęga (aut. dzieła rec.) Alicja Gaca (aut. dzieła rec.) Witold Maisel (aut. dzieła rec.) Witold Wróblewski (aut. dzieła rec.) Zbigniew Zdrójkowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Zielińska-Melkowska (aut. dzieła rec.) s. 818-820
"Eine Datenbank zur Erforschung von Personen und Personengruppen des Früh- und Hochmittelalters", Manfred J. Schneider, Freiburg [i. Br.] 1985 : [recenzja] Marian Dygo Manfred J. Schneider (aut. dzieła rec.) s. 818
"Sztuka Torunia i Ziemii Chełmińskiej 1233-1815", red. J. Poklewski, Warszawa [etc.] 1986 : [recenzja] Barłomiej Kaczorowski J. Poklewski (aut. dzieła rec.) s. 820-821
"Polsk feudalisme? En historiografisk oversigt", Peter Dahlgreen, Roskilde 1986 : [recenzja] Michał Kopczyński Peter Dahlgreen (aut. dzieła rec.) s. 821-822
"Sredniewiekowyj Dechistan. Istoria i kultura goroda Jugo-Zapadnogo Turkmienistana", Egen Atagarryjew, Leningrad 1986 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Egen Atagarryjew (aut. dzieła rec.) s. 822-824
"Księżna brunszwicka Zofia Jagiellonka (1522-1575) i jej biblioteka", Jan Pirożyński, Kraków 1986 : [recenzja] Wacław Urban Jan Pirożyński (aut. dzieła rec.) s. 824
"Bürgerliche Eliten in den Niederlanden und in Nordwestdeuschland. Studien zur Sozialgeschichte des europäischen Bürgertums im Mittealter und in der Neuzeit", hrsg. von Henz Schilling und Herman Diederiks, Köln-Wien 1985 : [recenzja] Joachim Zdrenka Herman Diederiks (aut. dzieła rec.) Henz Schilling (aut. dzieła rec.) s. 825-827
"William Holcroft, his Booke: Local Office Holding in late Stuart Essex", ed. by J. A. Sharpe, Chelmsford 1986 : [recenzja] Andrzej Bida J. A. Sharpe (aut. dzieła rec.) s. 825
"Regionale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. Forschungen und Berichte zum wirtschaftlichen und sozialen Wandel am Bodensee vornehmlich in der frühen Neuzeit", Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung t. CII, 1984 : [recenzja] Marian Dygo s. 827-828
"Problemy ochrony i oswojenija kulturno-istoriczeskich łandszaftow Sibiri", pod red. I. W. Asejewa i D. J. Rezuna, Nowosibirsk 1986 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz I. W. Asejew (aut. dzieła rec.) D. J. Rezuna (aut. dzieła rec.) s. 828-829
"Agrarstruktur im Hegau des 18. Jahrhunderts. Auswertung neuzeitlicher Urbare mit Hilfe des Computers", Christhard Schrenk, Konstanz 1978 : [recenzja] Marian Dygo Christhard Schrenk (aut. dzieła rec.) s. 829-830
"Polska czasów saskich. Materiały z konferecji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii Filii UW w Białymstoku", pod red. M. Wrzoska, Białystok 1986 : [recenzja] Stefan Ciara M. Wrzosek (aut. dzieła rec.) s. 830-831
"Działalność duszpasterska zakonów w drugiej połowie XVIII w.", Jerzy Flaga, Lublin 1986 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Jerzy Flaga (aut. dzieła rec.) s. 831-832
"Sławianofilstwo. Iz istorii russkoj oszczestwienno-politiczeskoj mysli XIX wieka", Nikołaj Cymbajew, Moskwa 1986 : [recenzja] Andrzej Szwarc Nikołaj Cymbajew (aut. dzieła rec.) s. 832-833
"Fremdabeiter. Politik und Praxis des "Ausländer-Einsatzes" in der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches", Ulrich Herbert, Bonn 1985 : [recenzja] Włodzimierz Borodziej Ulrich Herbert (aut. dzieła rec.) s. 834-835
"Dziennik więźnia", Paweł Ogorodnikow, oprac. Włodzimierz Djakow i Jurij Sztakelberg, Warszawa 1986 : [recenzja] Andrzej Szwarc Włodzimierz Djakow (aut. dzieła rec.) Paweł Ogorodnikow (aut. dzieła rec.) Jurij Sztakelberg (aut. dzieła rec.) s. 834
"Von Zwangsarbeiter zum Heimatlosen Ausländer. Die Displaced Persons in Westdeutschland 1945-1951", Wolfgang Jacobmeyer, Göttingen 1985 : [recenzja] Włodzimierz Borodziej Wolfgang Jacobmeyer (aut. dzieła rec.) s. 835-836