Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Przegląd Historyczny
1912, Tom 15, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Post dziewięciotygodniowy w Polsce Teofil Emil Modelski s. 1-12
Ze studyów nad "Memoryałem" Ostroroga Jan Szczęsny Ptaszycki s. 13-29
Nowsze poglądy na ustrój wewnętrzny starej Litwy Antoni Prochaska s. 30-54
Ze studyów nad dziejami agrarnemi Polski. Stosunek chłopa do ziemi we wsi Małopolskiej w ostatnich wiekach Rzeczypospolitej Ignacy Tadeusz Baranowski s. 55-69
Legion jenerała Józefa Bema w walce o sukcesyę portugalską Józef Frejlich s. 70-88
Uwagi i przyczynki do studyów nad kancelaryą koronną Kazimierza Jagiellończyka Stanisław Kętrzyński s. 89-112
Monumenta Reformationis Polonicae et Lithuanicae J. Siemieński s. 113-118
Itineraryum Jana Zamoyskiego w okresie wojen moskiewskich (1579-1582) na podstawie rachunków i korespondencyi opracowane Halina Siemieńska s. 119-126