Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 24
Przegląd Historyczny
2000, Tom 91, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pamięci Profesora Aleksandra Gieysztora (1916–1999). s. 1-2
Aleksander Gieysztor a historia państwa i prawa Juliusz Bardach s. 151, 3-18
Aleksander Gieysztor jako historyk dziejów Polski i powszechnych Maria Koczerska s. 151, 19-40
Aleksandra Gieysztora badania nad Mazowszem Henryk Samsonowicz s. 151, 41-49
Aleksander Gieysztor i nauki dające poznawać źródła historyczne Stefan K. Kuczyński s. 152, 51-60
Wspominając Aleksandra Gieysztora: w "Millenium" Ryszard Kiersnowski s. 152, 61-67
Profesor Aleksander Gieysztor - przyjaciel archeologii i archeologów Elżbieta Kowalczyk s. 152, 69-76
Aleksander Gieysztor jako badacz i znawca sztuki Przemysław Mrozowski s. 152, 77-92
Encyklika "Editae saepe Dei". Z dziejów konfliktu religijnego w II Rzeszy Grzegorz Kucharczyk s. 153, 93-100
Szpital w Polsce średniowiecznej - o zakresie problematyki raz jeszcze Marek Słoń s. 101-106
Predicatores altum in ecclesia locum tenent : wokół kazań Wincentego Ferrera i jego słuchaczy Krzysztof Bracha Paweł T. Dobrowolski (aut. dzieła rec.) s. 107-118
"Biełaruski Histaryczny Ahljad” tom 5, nr 2(9), 1998 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski s. 119-120
"Uzurpacje w cesarstwie bizantyńskim w okresie od IV do połowy IX w.", Mirosław Jerzy Leszka, Łódź 1999 : [recenzja] Teresa Wolińska Mirosław Jerzy Leszka (aut. dzieła rec.) s. 120-124
"Parisian scholars in the early fourteenth century. A social portait", William J. Courtenay, Cambridge 1999 : [recenzja] Krzysztof Boroda William J. Courtenay (aut. dzieła rec.) s. 124-126
"Socjotopografia późnośredniowiecznego Wrocławia (przestrzeń — podatnicy — rzemiosło)", Mateusz Goliński, Wrocław 1997 : [recenzja] Marek Słoń Mateusz Goliński (aut. dzieła rec.) s. 126-130
"Fortece Rzeczypospolitej. Studium z dziejów budowy fortyfikacji stałych w państwie polsko–litewskim w XVII wieku", Bogusław Dybaś, Toruń 1998 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Bogusław Dybaś (aut. dzieła rec.) s. 130-132
"Szwoleżerowie Gwardii", Robert Bielecki, Warszawa 1996 : [recenzja] Janusz Królik Robert Bielecki (aut. dzieła rec.) s. 132-134
"Dokumenty československé zahraniční politiky [tom I] Od rozpadu Česko–Slovenska do uznání československé prozatímní vlády 1939–1940", Přiloha "Zápisy ze zasedání Československého národniho výboru 1939–1940", Praha 1999 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski s. 134-135
"Hodža versus Beneš. Milan Hodža a slovenská otázka v zahraničním odboji za druhé svĕtové války", Jan Kuklík, Jan Nĕmeček, Praha 1999 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Jan Kuklik (aut. dzieła rec.) Jan Nĕmeček (aut. dzieła rec.) s. 136-137
"Many are the Crimes. McCarthyism in America", Ellen Schrecker, Boston–New York–Toronto–London 1998 : [recenzja] Włodzimierz Batóg Ellen Schrecker (aut. dzieła rec.) s. 138-143
"Podil tvurči inteligence na pádu komunismu. Kruh nezávisle inteligence", Milan Otáhal, Brno 1999 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Milan Otáhal (aut. dzieła rec.) s. 143-144
Odczyty, sesje, imprezy Towarzystwa Miłośników Historii (czerwiec 1999 — styczeń 2000 r.) Hanna Szwankowska Maria Wiśniewska s. 145-148
Komunikat o przyznaniu Nagrody im. Adama Heymowskiego za lata 1998–1999 Sławomir Górzyński s. 148
Errata. s. 149