Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Przegląd Historyczny
1963, Tom 54, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem Reformacji w Warszawie w XVI wieku Gottfried Schramm Teresa Zielińska (tłum.) s. 557-571
Słowianie węgierscy wobec sprawy rewolucji i kontrrewolucji w 1848 roku Wacław Felczak s. 572-591
Z badań nad kapitałem łódzkim na Kaukazie na przełomie XIX i XX wieku Ireneusz Ihnatowicz s. 592-610
Ruch chłopski w Królestwie Polskim wobec problemu odbudowy państwowości (sierpień 1914 - listopad 1916) Wiesław Piątkowski s. 611-630
Diariusz Hieronima Gratusa Moskorzowskiego (1645-1650) Janusz Tazbir s. 631-650
Badania nad reformą Rzeszy i polityką zagraniczną Habsburgów w drugiej połowie XV - początkach XVI wieku Marian Biskup s. 651-665
Czy istniały strzechy budowlane? Zygmunt Świechowski s. 666-670
Gospodarstwo chłopskie na Żuławach Malborskich : na marginesie książki A. Mączaka, Gospodarstwo chłopskie na Żuławach Malborskich w początkach XVII wieku, Warszawa 1962) Leonid Żytkowicz s. 671-687
W sprawie konkurencji zboża rosyjskiego na rynku holenderskim w pierwszej połowie XVII wieku : na marginesie artykułu M. Boguckiej, Zboże rosyjskie na rynku amsterdamskim w pierwszej połowie XVII wieku, "PH" t. 53, z. 4, s. 611-628 Stanisław Hoszowski s. 688-699
"The Abinnaeus Archive : papiers of a Roman Officer in the reign of Constantinus II", colected and reedited by H. I. Bell [et al.], Oxford 1962 : [recenzja] Ewa Wipszycka H. I. Bell (aut. dzieła rec.) s. 700-703
"Asian trade and european infuence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630", M. A. P. Meilink-Roelofsz, The Hague 1962 : [recenzja] Jan Kieniewicz M. A. P. Meilink-Roelofsz (aut. dzieła rec.) s. 703-706
"Karl IX och ständerna : tronfrâgan och författningsutvecklingen i Sverige 1598-1611", Åke Hermansson, Upsala 1962 ; "Monarchia mixta : maktfördelningsdebatt i Sverige under den tidigare stormaktstiden", Nils Runeby, Upsala 1962 : [recenzja] Karol Górski Åke Hermansson (aut. dzieła rec.) Nils Runeby (aut. dzieła rec.) s. 707
"Statystyka obrotu towarowego Gdańska w latach 1651-1815", Czesław Biernat, Warszawa 1962 : [recenzja] Maria Bogucka Czesław Biernat (aut. dzieła rec.) s. 708-709
"Bauernwirtschaft und Gutsbetrieb in der vorindustriellen Zeit", Diedrich Saalfeld, Stuttgart 1960 : [recenzja] Antoni Mączak Diedrich Saalfeld (aut. dzieła rec.) s. 709-711
"Um die Polnische Krone : Sachsen und Polen während des Nordischen Krieges 1700-1721", bearbeitet von J. Kalisch und J. Gierowski, T. I, Berlin 1962 : [recenzja] Jacek Antoni Ojrzyński J. Gierowski (aut. dzieła rec.) J. Kalisz (aut. dzieła rec.) s. 712-714
"Opinia polska wobec rewolucji amerykańskiej w XVIII wieku", Zofia Libiszowska, Łódź 1922 : [recenzja] Jerzy Kowecki Zofia Libiszowska (aut. dzieła rec.) s. 714-716
"Borba w Rossii po woprosam wnieszjiej politiki 1906-1910", I. W. Bestużew, Moskwa 1961 : [recenzja] Mirosław Wierzchowski I. W. Bestużew (aut. dzieła rec.) s. 717-718
"Życie polskie w XIX wieku", Stanisław Wasylewski ; oprac., przedm. i przypisami opatrzył Zbigniew Jabłoński, Kraków 1962 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Zbigniew Jabłoński (aut. dzieła rec.) Stanisław Wasylewski (aut. dzieła rec.) s. 718-721
"Postępowe tradycje młodzieży akademickiej w Krakowie", H. Dobrowolski, M. Frančić, St. Konarski, Kraków 1962 : [recenzja] Aleksandra Garlicka H. Dobrowolski (aut. dzieła rec.) M. Frančić (aut. dzieła rec.) Stanisław Konarski (aut. dzieła rec.) s. 721-726
"Źródła do dziejów klasy robotniczej na ziemiach polskich", pod red. N. Gąsiorowskiej, T. I: "Królestwo Polskie i Białostocczyzna 1864-1900"; cz. I, wyd. Ż. Kormanowska, J. Łukasiewicz, I. Pietrzak-Pawłowska ; cz. II, wyd. H. Altman [et al.], Warszawa 1962 : [recenzja] Jan Kancewicz H. Altman (aut. dzieła rec.) Natalia Gąsiorowska (aut. dzieła rec.) Ż. Kormanowa (aut. dzieła rec.) I. Pietrzak-Pawłowska (aut. dzieła rec.) J. Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 726-731
"Walka o władzę w Łodzi 1918-1919", Władysław Lech Karwacki, Łódź 1962 : [recenzja] Jerzy Holzer Władysław Lech Karwacki (aut. dzieła rec.) s. 731-733
Kronika. s. 734-739
Ośrodki promieniowania kultury we wczesnym średniowieczu (Spoleto, 18-23 kwietnia 1963) s. 735-736