Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 68
Przegląd Historyczny
1948, Tom 37

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z metodyki badań nad starożytnościami słowiańskimi Kazimierz Tymieniecki s. 7-21
Podłoże historyczne oceny literackiej Julian Krzyżanowski s. 22-35
Nowy zarys historii ustroju Polski w średniowieczu : Z. Wojciechowski, Państwo polskie w wiekach średnich. Dzieje ustroju, Poznań 1945 Adam Vetulani s. 36-61
Problem feodalizmu polskiego Tadeusz Manteuffel s. 62-71
O niektórych warunkach rozwoju feodalizmu Marian Małowist s. 72-82
Tales i narodziny filozofii greckiej Adam Krokiewicz s. 83-91
Traktat pokojowy ateńsko-spartański z r. 421 Kazimierz Kumaniecki s. 92-102
Źródła dopływu niewolników w okresie hellenistycznym Iza Bieżuńska-Małowist s. 103-120
Z dziejów archiwum w Delfach Franciszek Sokołowski s. 121-126
Tell Edfu Jerzy Manteuffel s. 127-137
W sprawie zatargu św. Stanisława z Bolesławem Szczodrym Józef Umiński s. 138-152
Pieczęcie ruskie z XI-XII w. znalezione w Grodnie i Drohiczynie Józef Jodkowski s. 153-180
Z dziejów Archiwum Koronnego : dokumenty krzyżackie Jadwiga Karwasińska s. 181-193
Kompetencje urzędników ziemskich mazowieckich Adam Wolff s. 194-211
Dyplomatyka Złotej Hordy i Krymu z XV w. : nowe materiały z archiwum tureckiego Ananiasz Zajączkowski s. 212-217
Najazd tatarski 1512 Stanisław Herbst s. 218-226
Ze studiów nad zbiorem Karnkowskiego : nieznane uchwały kongregacji piotrkowskiej z 7 listopada 1554 r. Jakub Sawicki s. 227-242
Dwa przyczynki do dziejów sztuki w Polsce XVI w. Michał Walicki s. 243-248
O składzie społecznym i etnicznym Kozaczyzny Ukrainnej na przełomie XVI i XVII wieku Władysław Tomkiewicz s. 249-260
Stanisław Dunin Karwicki (1640-1724) Władysław Konopczyński s. 261-275
Geneza sojuszu kozacko-tatarskiego z 1648 r. Bohdan Baranowski s. 276-287
Po Chocimie 1673/1674 Janusz Woliński s. 288-306
Książę Leuchtenberg i ksiądz Ściegienny : z dziejów dyplomacji carskiej Mieczysław Żywczyński s. 307-310
Ideologia polskiego romantyzmu politycznego a Mazzini Adam Lewak s. 311-321
Wojciecha Kętrzyńskiego starania o katedrę uniwersytecką w Krakowie Henryk Barycz s. 322-342
Tło historyczne "Dziejów Polski" Bobrzyńskiego Stefan Kieniewicz s. 343-356
Archiwa warszawskie po wojnie Adam Stebelski s. 357-373
Losy Album Miechowskiego Antoni Rybarski s. 374-375
Fragmenty zapisek herbowych piotrkowskich i radomskich województwa sieradzkiego XIV i XV w. Aleksander Gieysztor s. 376-406
Ś. p. Józef Feldman (1899-1946) Stefan Kieniewicz s. 407-409
Ś. p. Czesław Leśniewski Tadeusz Manteuffel s. 409-410
Wspomnienie o Mikołaju Jordze Tadeusz Gostyński s. 410-415
Nowożytna historiografia węgierska czasów wojny i jej stosunek do spraw polskich Jan Reychman s. 416-426
"Introduction à l'histoire", L. Halphen, Paris 1946 : [recenzja] Aleksander Gieysztor L. Halphen (aut. dzieła rec.) s. 427-428
"Die römische Weltreichsidee und die Entstehung der weltlichen Macht des Papstes", K. Jäntere, Turku 1936 : [recenzja] Tadeusz Kwaśniewski K. Jäntere (aut. dzieła rec.) s. 428-429
"Zur Definition der römischen Nobilität in der Zeit Ciceros", A. Afzelius, "Classica et Mediaevalia" I, 1938, s. 40-94 : [recenzja] K. Rozenberg A. Afzelius (aut. dzieła rec.) s. 429-430
"Res gestae Divi Augusti. Ex monumentis Ancyrano, Antiocheno, Apolloniensi", Concetta Barini recensuit, Romae 1937 : [recenzja] K. Rozenberg Concetta Barini (aut. dzieła rec.) s. 430-431
"Zu den Testamenten des Augustus", E. Hohl, "Klio", XXX, 1937, s. 323-342 : [recenzja] K. Rozenberg E. Hohl (aut. dzieła rec.) s. 431-432
"Diatagma Kaisaros. De Caesare Manium iurium vindice", H. Markowski, Poznań 1937 : [recenzja] K. Rozenberg H. Markowski (aut. dzieła rec.) s. 432-433
"Il Monumento politico de Augusto", A. Solari, "Philologus", XCII, 1937, s. 429-443 : [recenzja] K. Rozenberg A. Solari (aut. dzieła rec.) s. 432
"Die angebkiche Doppelbestattung des Antoninus Pius", E. Hohl, "Klio", XXXI, 1938, s. 169-185 : [recenzja] K. Rozenberg E. Hahl (aut. dzieła rec.) s. 434
"Octavius Ruso", L. Herrmann, "Revue des Etudes Anciennes", XL, 1938, s. 384-386 : [recenzja] K. Rozenberg L. Herrmann (aut. dzieła rec.) s. 435
"Initation aux études d'histoire du Moyen Age", L. Halphen, Paris 1946 : [recenzja] Michał Sczaniecki L. Halphen (aut. dzieła rec.) s. 435-438
"Relatio Ibrahim ibn Jakub de itinere Slavico quae traditur apud al Bekri", ed. commentariis et versione polonica atque latina instruxit T. Kowalski [et al.], "Monumenta Poloniae Historica, nova series", tomus I, Kraków 1946 : [recenzja] Stanisław Kętrzyński T. Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 438-442
"Studia nad relacją o Słowianach, Ibrahima ibn Jakuba", J. Widajewicz, Kraków 1946 : [recenzja] Stanisław Kętrzyński J. Widajewicz (aut. dzieła rec.) s. 439-442
"Charlemagne : sa vie et son oeuvre", Joseph Calmette, Paris 1945 : [recenzja] M. H. Serejski Joseph Calmette (aut. dzieła rec.) s. 442-443
"Litovskaja Metrika kak istoričeskij istočnik, czast' pervaja : o pervonačlnom sostave knig Litovskoj Metriki po 1522 god", N. G. Bereżkov, Moskva, Leningrad 1946 : [recenzja] Aleksander Gieysztor N. G. Bereżkov (aut. dzieła rec.) s. 443-444
"Dzieje chłopów w Polsce", Stanisław Śreniowski, Łódź 1947 : [recenzja] Z. Leśkiewiczowa St. Śreniowski (aut. dzieła rec.) s. 444-446
"Heralds and Heraldry in the Middle Ages : an Inquiry into the Growth of the Armorial Function of Heralds", A. R. Wagner, Oxford 1939 : [recenzja] Aleksander Gieysztor A. R. Wagner (aut. dzieła rec.) s. 446-447
"Pomorze Zachodnie w stosunku do Polski", Józef Mitkowski, Poznań 1946 : [recenzja] Jerzy Michalski Józef Mitkowski (aut. dzieła rec.) s. 448-451
"Essai sur les fiefs-rentes", Michel Sczaniecki, Paris 1946 : [recenzja] Tadeusz Manteuffel Michał Sczaniecki (aut. dzieła rec.) s. 452-453
"Admiral of the Ocean Sea : A life of Christopher Columbus", Samuel Eliot Morison, v. I, Boston 1942 : [recenzja] Marian Małowist Samuel Eliot Morison (aut. dzieła rec.) s. 453-454
"Opyt periodyzacji istorii krestian w Rossii", B. Grekov, "Voprosy Istorii" 1946, nr 8-9 : [recenzja] Marian Małowist B. Grekov (aut. dzieła rec.) s. 454-455
"Campania lui Mihai Viteazul in Pocutia", Jan J. Nistor, Bucaresti 1944 : [recenzja] T. Gostyński Jan J. Nistor (aut. dzieła rec.) s. 455-456
"Istoria Literaturii Române de la origini panain prezent", G. Câlinescu, Bucaresti 1941 : [recenzja] Tadeusz Gostyński G. Câlinescu (aut. dzieła rec.) s. 455
"Zygmunt Stary", Zygmunt Wojciechowski, Warszawa 1946 : [recenzja] Andrzej Wyczański Zygmunt Wojciechowski (aut. dzieła rec.) s. 456-458
"Documente privitoare la istoria Românilor culese din archivele din Simancas", Al. Cioranescu, Bucaresti 1940 : [recenzja] Tadeusz Gostyński Al. Cioranescu (aut. dzieła rec.) s. 456
"Jarłyki krymskie z czasów Jana Kazimierza", Abdullah Zihni Soysal, Warszawa 1939 : [recenzja] Bohdan Baranowski A. Zihni Soysal (aut. dzieła rec.) s. 458-460
"Dzieje kultury polskiej, t. IV. Dzieje Polski Porozbiorowej", Aleksander Brückner, Kraków-Warszawa 1946 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) s. 460-464
"Le drame de la Pologne, Kościuszko 1746-1817", H. de Monfort, Paris 1945 : [recenzja] Stanisław Herbst H. de Monfort (aut. dzieła rec.) s. 464-465
"Avec Bonaparte en Italie : d'après les lettres inédites de son aide de camp Joseph Sułkowski", Marcel Reinhard, Paris 1946 : [recenzja] Stanisław Herbst M. Reinhard (aut. dzieła rec.) s. 465-467
"Polski kongres polityczny we Wrocławiu 1848 r.", M. Tyrowicz, Kraków 1946 : [recenzja] Ksawery Świerkowski M. Tyrowicz (aut. dzieła rec.) s. 467-468
"Die polnische Nationaldemokratie", Ellinor von Puttkammer, Krakau 1944 : [recenzja] Krzysztof Dunin-Wąsowicz Ellinor von Puttkammer (aut. dzieła rec.) s. 468-470
"La faillite de la paix (1918-1932)", Maurice Baumont, Paris 1946 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Maurice Baumont (aut. dzieła rec.) s. 470-476
"L'agression allemande contre Pologne : une ambassade á Varsovie 1935-1939", Leon Noël, Paris 1946 : [recenzja] Henryk Wereszycki Leon Noël (aut. dzieła rec.) s. 476-480
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego Tadeusz Manteuffel s. 481-485
Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie Aleksander Gieysztor s. 486
Errata et addenda do artykułu Stanisława Kętrzyńskiego, Karol Wielki i Bolesław Chrobry : "Przegląd Historyczny" t. 36, 1946, s. 20-23. s. 487