Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Przegląd Historyczny
2000, Tom 91, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poleis członkowskie w polityce zagranicznej Związku Etolskiego w okresie hellenistycznym Jacek Rzepka s. 157-180, 317
Piastowie i Ekkehardynowie Herbert Ludat s. 181-201, 317
Zjazd w Rudnikach we wrześniu 1572 roku Henryk Lulewicz s. 203-219, 317
Historia a świadomość narodowa : próba analizy historiografii hiszpańskiej drugiej połowy XIX stulecia Paweł Skibiński s. 221-233, 317
Losy żołnierzy powstania listopadowego wcielonych do armii carskiej Wiesław Caban s. 235-245, 318
Przeobrażenia struktur i zadań spółdzielczości mieszkaniowej w latach 1956-1965 Krzysztof Madej s. 247-265, 318
Artyści i rzemieślnicy na dworze Krzysztofa II Radziwiłła (1585-1640) Aistė Paliušytė s. 267-273, 318
Nowy Pobóg? : (na marginesie pracy Mirosława Dymarskiego, Stosunki wewnętrzne wśród polskiego wychodźstwa politycznego i wojskowego we Francji i w Wielkiej Brytanii 1939–1945, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 456) Marian Wojciechowski Mirosław Dymarski (aut. dzieła rec.) s. 275-286
"Dzieje i upadek imperium Seleucydów”, Józef Wolski, Kraków 1999 : [recenzja] Jacek Rzepka Józef Wolski (aut. dzieła rec.) s. 287-289
"Dzieje Szkoły Lubelskiej przy kościele parafialnym św. Michała w XV-XVIII w.”, Władysław Froch, Lublin 1999 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Władysław Froch (aut. dzieła rec.) s. 290-291
"English population history from family reconstitution 1580-1837”, E. A. Wrigley, R. S. Davies, J. E. Oeppen, R. S. Schofield, Cambridge-New York 1997 : [recenzja] Cezary Kuklo R. S. Davies (aut. dzieła rec.) J. E. Oeppen (aut. dzieła rec.) R. S. Schofield (aut. dzieła rec.) E. A. Wrigley (aut. dzieła rec.) s. 291-294
"Wspólnoty religijne i narodowe w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku. T. 1 - 2”, pod red. Stanisława Litaka, Lublin 1996-1998 : [recenzja] Piotr Rychlewski Stanisław Litak (aut. dzieła rec.) s. 294-296
"Dzieci porzucone w Szpitalu Świętego Ducha w Rzymie w XVIII wieku”, Marian Surdacki, Lublin 1998 : [recenzja] Adam Fijałkowski Marian Surdacki (aut. dzieła rec.) s. 297-299
"Samomodernizacja społeczeństw w XIX wieku. Irlandczycy, Czesi, Polacy”, red. Lech Trzeciakowski, Krzysztof Makowski, Poznań 1999 : [recenzja] Marek Czapliński Krzysztof Makowski (aut. dzieła rec.) Lech Trzeciakowski (aut. dzieła rec.) s. 300-301
"Dnewnik (9 mart 1933 - 6 fewruari 1949)”, Georgi Dymitrow, Sofija 1997 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Georgi Dymitrow (aut. dzieła rec.) s. 301-303
"Postaveni a osudy židovského obyvatelstva v Čechach a na Moravĕ v letach 1939-1945. Sbornik studii”, red. Helena Krejčová, Jana Svobodová, Praha 1998 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Helena Krejčová (aut. dzieła rec.) Jana Svobodová (aut. dzieła rec.) s. 303-305
"Stenogramele sedintelor Consiliului de Ministri. Guvernarea Ion Antonescu, t. 1”, Bucuresti 1997 : [recenzja] Florian Anghel Jacek Adamczyk (tłum.) s. 305-306
"Srpen '69. Edice dokumentů”, Oldřich Tůma [et al.], Praha 1996 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Oldřich Tůma (aut. dzieła rec.) s. 307-309
"Deutscher in Polen nach 1945. Gefangene und Fremde”, Manfred Gebhardt, Joachim Küttner, München 1997 : [recenzja] Włodzimierz Borodziej Manfred Gebhardt (aut. dzieła rec.) Joachim Küttner (aut. dzieła rec.) s. 307
Pamięci Jana Górskiego i Andrzeja Szczypiorskiego Marian Marek Drozdowski s. 311-313
Piętaszek i jego Robinson Bartłomiej Szyndler s. 314-315