Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Historyczny
1971, Tom 62, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Areał folwarku szlacheckiego w Wielkopolsce Wschodniej 1580-1655 Marcin Kamler s. 177-196
"Diaspora" polskiego wolnomularstwa (1821-1908) Ludwik Hass s. 197-224
Kwestia białoruska w Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi Aleksandra Bergman s. 225-250
Obóz Wielkiej Polski w okresie kryzysu gospodarczego Szymon Rudnicki s. 251-272
Nieznane źródło do biografii Andrzeja Krzyckiego Roman Nir s. 273-279
Ceny, obroty i zyski w handlu gdańskim pierwszej połowy XVII w. : (na marginesie pracy M. Boguckiej, Handel zagraniczny Gdańska w pierwszej połowie XVII wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970) Antoni Mączak s. 280-294
O strukturze agrarnej Królestwa Polskiego po uwłaszczeniu : (na marginesie prac: L. Groniowskiego, Kwestia agrarna w Królestwie Polskim 1871-1914, Warszawa 1966; R. Chomać, Struktura agrarna Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w., Warszawa 1970) Juliusz Łukasiewicz s. 295-315
"Biełarusskaja Sawieckaja Encyklopiedyja. T. 1: A-Afina" Minsk 1969 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski s. 316-318
"Istorija jużnych i zapadnych Sławian", red. kollegija I. M. Bielawskaja [et al.], Moskwa 1969 : [recenzja] Aleksander Achmatowicz Jerzy Skowronek I. M. Bielawskaja (aut. dzieła rec.) s. 318-324
"La vie quotidienne des cathares du Languedoc au XIIIe siècle", René Nelli, Paris 1969 : [recenzja] Stanisław Bylina René Nelli (aut. dzieła rec.) s. 324-327
"Études sur l'Histoire des Assemblées d'États", Travaux et Recherches de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques de Paris. Série Sciences Historiques nr 8, Paris 1966 : [recenzja] Anna Sucheni-Grabowska s. 327-330
"Dzieje Siedlec 1448-1918", Antoni Winter, Warszawa 1969 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Antoni Winter (aut. dzieła rec.) s. 331-332
"Na tropach Napierskiego : w kręgu mitów i faktów", Adam Kersten, Warszawa 1970 : [recenzja] Jerzy Seniów Adam Kersten (aut. dzieła rec.) s. 332-335
"The Habsburg Empire 1790-1918", C. A. Macartney, London 1968 : [recenzja] Henryk Wereszycki C. A. Macartney (aut. dzieła rec.) s. 335-339
"N. P. Ogariow w russkom riewolucjonnom dwiżenii", J. L. Rudnickaja, Moskwa 1969 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska J. L. Rudnickaja (aut. dzieła rec.) s. 339-342
"Deutschlands Aussenhandel 1836 bis 1856 : eine statistische Untersuchung zur Frühindustrialisierung", Bodo von Borries, Stuttgart 1970 : [recenzja] Ireneusz Ihnatowicz Bodo von Borries (aut. dzieła rec.) s. 342-344
"Class Struggle in the Pale : the Formative Years of the Jewish Workers Movement in Tsarist Russia", Ezra Mendelsohn, Cambridge 1970 : [recenzja] Artur Eisenbach Ezra Mendelsohn (aut. dzieła rec.) s. 345-346
"Widerstand und Verfolgung in Essen 1933-1945", Hans Josef Steinberg, Hanover 1969 : [recenzja] Antoni Czubiński Hans Josef Steinberg (aut. dzieła rec.) s. 346-349
"Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce", Czesław Madajczyk, T. 1-2, Warszawa 1970 : [recenzja] Czesław Łuczak Czesław Madajczyk (aut. dzieła rec.) s. 349-351
Kronika. s. 352-362