Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Przegląd Historyczny
1968, Tom 59, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Główne kierunki badań nad niewolnictwem starożytnym we współczesnej historiografii Iza Bieżuńska-Małowist s. 351-366
Philologia : przyczynek do badań nad kulturą intelektualistów antycznych od Tukidydesa do Synezjusza i św. Augustyna Benedetto Bravo Andrzej Wyrobisz (tłum.) Edward Zwolski (tłum.) s. 367-405
Herodot i Alkmeonidzi Aleksander Krawczuk s. 406-415
Wpływ wojen perskich na formy walki politycznej w Grecji Józef Wolski s. 416-427
Cultores Herculis w Tibur Maria Jaczynowska s. 428-437
Jordanesa lista władców Dacji ("Getica" Cap. 67-78) Jan Trynkowski s. 438-446
Świeckie bractwa w życiu religijnym chrześcijańskiego Egiptu Ewa Wipszycka s. 447-463
Z papirusów berlińskich Anna Świderek s. 464-469
Przyczynek do zagadnienia kryzysu finansowego w cesarstwie rzymskim w III w. n.e. Stanisław Mrozek s. 470-480
W sprawie listy spartańskich Eurypentydów Edward Zwolski s. 481-484
Bosporańska inskrypcja nagrobkowa CIRB 744 Beniamin Nadel s. 485-490
Najnowsze badania nad historią rolnictwa starożytnej Italii : (w związku z książkami W. I. Kuziszczin, Oczerki po istorii ziemledielija Italii II w. n.e. - I w. n.e., Moskwa 1966; H. Dohr, Die italische Gutshöfe nach den Schriften Catos und Varros, Köln 1965) Jerzy Kolendo s. 491-500
Zgromadzenie prowincjonalne w rzymskich prowincjach okresu wczesnego cesarstwa : (w związku z książką J. Deiningera, Die Provinziallandtage der römischen Kaiserzeit von Augustus bis zum Ende des dritten Jahrhunderts n. Chr., München 1965) Tadeusz Kotula s. 501-506
"Siedlung und Verfassung Böhmens in der Frühzeit", wyd. F. Graus i H. Ludat, Wiesbaden 1967 : [recenzja] Stanisław Russocki F. Graus (aut. dzieła rec.) H. Ludat (aut. dzieła rec.) s. 507-510
"Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504-1548", Anna Sucheni-Grabowska, Wrocław [etc.] 1967 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Anna Sucheni-Grabowska (aut. dzieła rec.) s. 511-512
"Some contributions to the question of Dutch traders in Lapland and Russia at the end of the sixteent century", Jorma Ahvenainen, Rovaniemi 1967 : [recenzja] Maria Bogucka Jorma Ahvenainen (aut. dzieła rec.) s. 513-515
"Opisanie sejmu ekstraordynaryjnego podziałowego roku 1793 w Grodnie : o rewolucji roku 1794", Antoni Trębicki ; oprac. i wstępem poprzedził Jerzy Kowecki, Warszawa 1967 : [recenzja] Andrzej Zahorski Jerzy Kowecki (aut. dzieła rec.) Antoni Trębicki (aut. dzieła rec.) s. 515-519
"Monarchi protiw narodow : dipłomaticzeskaja borba na rozwalinach Napoleonowskoj imperii", Leonid Abramowicz Zak, Moskwa 1966 : [recenzja] Jerzy Skowronek Leonid Abramowicz Zak (aut. dzieła rec.) s. 519-522
"La Russie dans la vie intellectuelle française (1839-1856)", Michel Cadot, Paris 1967 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska Michel Cadot, (aut. dzieła rec.) s. 522-526
"The Comparative Approach to American History", wyd. C. Van Woodward, New York-London 1968 : [recenzja] Stefan Kieniewicz C. Van Woodward (aut. dzieła rec.) s. 527-529
"Raboczij kłass i raboczeje dwiżenije w Rossii 1861-1917", Moskwa 1966 : [recenzja] Ludwik Bazylow s. 529-534
"Agrarische Interessenpolitik und preussischer Konservatismus im wilheminischen Reich (1893-1914) : Ein Beitrag zur Analyse des Nationalismus in Deutschland am Beispiel des Bundes der Landwirte und der Deutsch-Konservativen Partei", Hans-Jürgen Puhle, Hannover 1966 [1967] : [recenzja] Adam Galos Hans-Jürgen Puhle (aut. dzieła rec.) s. 534-536
"Z zagadnień jednolitego frontu KPP i PPS w latach 1933-1934", F. Kalicka, Warszawa 1967 : [recenzja] Henryk Malinowski F. Kalicka (aut. dzieła rec.) s. 537-540
"Zapis historii polskiego ruchu spółdzielczego, cz. II: 1918-1939, makieta", W. Rusiński, Warszawa 1967 : [recenzja] Zbigniew Landau W. Rusiński (aut. dzieła rec.) s. 540-544
Kronika. s. 545-553
V Międzynarodowy Kongres Epigrafiki Greckiej i Łacińskiej w Cambridge Maria Jaczynowska s. 545-546
Spotkania Historyków Miast w Lombardii Tadeusz Rosłanowski s. 547-548
Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie w roku 1967 Hanna Szwankowska s. 550-553
Książki nadesłane. s. 554-557