Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Przegląd Historyczny
1908, Tom 6, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stosunek podania Gallusowego o Piaście do legendy o ś. Germanie Justyn Feliks Gajsler s. 143-154
Z dziejów samorządu ziemi Chełmskiej Antoni Prochaska s. 155-172
Stefan Batory, Hanza i powstanie Niderlandów Ludwik Boratyński s. 173-194
Tadeusz i Józef Mostowscy, i czynności polityczne polskie w r. 1792 i 1797-ym Michał Sokolnicki s. 195-208
Szlachta wołyńska wobec Konstytucyi 3 Maja Władysław Smoleński s. 209-217
Trzy epizody z działalności publicznej Margrabiego Aleksandra Wielopolskiego w roku 1831 Alexander Kraushar s. 218-238
Słowiańskie starożytności Niederlego w świetle teorii autochtonistycznej : (dokończenie) Edward Bogusławski Lubor Niederle (aut. dzieła rec.) s. 239-252
Przegląd literatury historycznej polskiej do dziejów XIV i XV w. z ostatnich lat siedmiu, (1901-1907) Marian Goyski s. 253-281
Wodociagi i kanały miejskie : z dziejów hygieny w dawnej Polsce Franciszek Giedroyć s. 282-285
Inwentarz Zamku Warszawskiego sporządzony w roku 1769 Kazimierz Marcinkowski s. 286-291
Kronika. s. 292-293