Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 8
Przegląd Historyczny
1911, Tom 12, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polscy deiści i wolnomyśliciele za Jagiellonów Henryk Merczyng s. 257-284
Źródła polskiego ceremoniału koronacyjnego Stanisław Kutrzeba s. 285-307
Stosunki Rzeczypospolitej ze Szwecyą i Danią za Batorego Witold Nowodworski s. 308-324
Stosunki rodzinne na Wołyniu na przełomie XVI-go i XVII-go wieku Aleksander Jabłonowski s. 325-333
Bignon w dobie restauracyi i jego wspomnienia o Polsce Marceli Handelsman s. 334-351
Ziemia sandecka : cz. V: Dzierżawa (arenda) Leon Białkowski s. 352-384
Divéky Adorján, "Stosunki handlowe północnych Węgier z Polską głównie w XVI i XVII wieku" : [recenzja] B. Jaroszewska Divéky Adorján (aut. dzieła rec.) s. 385-388
Konkursy Akademii Umiejętności w Krakowie. s. 389-392