Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Historyczny
1961, Tom 52, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola Szczecina w odrzańskim i bałtyckim handlu zbożem XIII-XIV w. : cz. 1 Benedykt Zientara s. 413-444
Rządy oligarchii w Polsce nowożytnej Władysław Czapliński s. 445-465
Skład społeczny i polityczny sejmów Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego Jerzy Skowronek s. 466-494
Polityka kierownictwa PPS w przededniu II wojny światowej Janusz Żarnowski s. 495-520
Nieznane dokumenty do biografii Pawła Tetery, Jerzego Chmielnickiego i Józefa Tukalskiego Zbigniew Wójcik s. 521-525
Zeznania warszawskie Bronisława Szwarcego (1862-1863) Maria Złotorzycka s. 526-546
Gentyzm (ustrój rodowy) czy feudalizm? Kazimierz Tymieniecki s. 547-561
O polskim mieczu koronacyjnym : na marginesie artykułu Mariana Gumowskiego, Szczerbiec, polski miecz koronacyjny, "Małopolskie Studia Historyczne", t. 2, 1959, nr 2-3, s. 5-18 Stefan Krzysztof Kuczyński s. 562-577
Monarchia i arystokracja w feudalnej Danii Karol Górski s. 578-587
"Jazyk i kultura mikenskoj Grecji", S. J. Lurie, Moskwa-Leningrad 1957 : [recenzja] Natan Grinbaum Beniamin Nadel S. J. Lurie (aut. dzieła rec.) s. 588-595
"István király", György Bónis, Budapeszt 1957 : [recenzja] Karol Mórawski György Bónis (aut. dzieła rec.) s. 595-597
"Opactwo cysterskie w Szpetalu a misja pruska", Stella Maria Szacherska, Warszawa 1960 : [recenzja] Aleksander Gieysztor Stella Maria Szacherska (aut. dzieła rec.) s. 597-599
"Der Schiffbau der Hansischen Spätzeit : eine Untersuchung zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Hanse", Karl-Friedrich Olechnowitz, Weimar 1960 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Karl-Friedrich Olechnowitz (aut. dzieła rec.) s. 599-601
"Walki ustrojowe w Gdańsku i Toruniu oraz w niektórych miastach hanzeatyckich w XV w.", Edmund Cieślak, Gdańsk 1960 : [recenzja] Irena Janosz-Biskupowa Henryk Samsonowicz Edmund Cieślak (aut. dzieła rec.) s. 601-615
"Starostowie malborscy w latach 1457-1510 : pierwsze półwiecze polskiego Malborka", Karol Górski, Toruń 1960 : [recenzja] Antoni Mączak Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 615-618
"The prehistory of the New Netherland Company", Simon Hart, Amsterdam 1959 : [recenzja] Maria Bogucka Simon Hart (aut. dzieła rec.) s. 618-619
"Radykalni demokraci polscy : wybór pism i dokumentów 1863-1875", wyboru dokonała, wstępem i przypisami opatrzyła Felicja Romaniukowa, Warszawa 1960 : [recenzja] Jerzy W. Borejsza Felicja Romaniukowa (aut. dzieła rec.) s. 620-627
"Działalność narodnictwa rosyjskiego w latach 1878-1881", Ludwik Bazylow, Wrocław 1960 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Ludwik Bazylow (aut. dzieła rec.) s. 627-629
"Österreich und der Vatikan 1846-1918", Friedrich Engel-Janosi, T. 1: "Die Pontifikate Pius IX und Leos XIII (1846-1903), Graz-Wien-Köln 1958 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński Friedrich Engel-Janosi (aut. dzieła rec.) s. 629-632
"Rady Robotniczo-Żołnierskie w Wielkopolsce 1918-1919", Stanisław Kubiak, Franciszek Łozowski, Poznań 1959 : [recenzja] Kazimierz Nowak Stanisław Kubiak (aut. dzieła rec.) Franciszek Łozowski (aut. dzieła rec.) s. 633-636