Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Przegląd Historyczny
1961, Tom 52, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mazowieckie rody gniazdowe : kilka uwag w sprawie ich genezy i charakteru Stanisław Russocki s. 1-11
Problematyka bałtycka w nowszej historiografii portugalskiej Marian Małowist s. 12-22
Z dziejów polskich organizacji spiskowych w zaborze rosyjskim (1837-1841) Mirosław Wierzchowski s. 23-42
Polskie kółka studenckie w Moskwie i Petersburgu w czterdziestych latach XIX wieku Wiktoria Śliwowska s. 43-60
Polityka gospodarcza ostatniego gabinetu II Rzeczypospolitej Marian Drozdowski s. 61-85
Na marginesie historii Gromady Grudziąż : cz. 1 Peter Brock s. 87-111
Jan Baudouin de Courtenay a carska cenzura Irena Spustek s. 112-126
Uwagi o genezie państwa litewskiego : na marginesie pracy W. T. Paszuto, Obrazowanie Litowskogo gosudarstwa, Moskwa 1959 Henryk Łowmiański s. 127-146
W sprawie rzekomej wyprawy Kazimierza Wielkiego do Mołdawii Zdzisław Spieralski s. 147-152
Pamiętnik Waleriana Łukasińskiego Tadeusz Łepkowski s. 153-163
W sprawie zasad publikacji zródeł historycznych z XIX i XX wieku Ireneusz Ihnatowicz s. 164-172
"Studi Storici Rivista trimestrale, T. 1, 1959-60, z. 1, Ottobre-Dicembre, red. odp. Gastone Manacorda : [recenzja] Stefan Kieniewicz Antoni Mączak Janusz Żarnowski s. 173-178
"Mądrej głowie dość dwie słowie", T. 1: "Trzy centurie przysłów polskich", Julian Krzyżanowski, Warszawa 1960, T. 2: "Dwie nowe centurie przysłów polskich", Julian Krzyżanowski, Warszawa 1960 : [recenzja] Janusz Tazbir Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 178-180
"Un grand commerce d'importation : les vins de France aux anciens Pay-Bas (XIIIe-XVIe siècle), Jan Craeybeckx, przedm. Charles Verlinden, Paris, 1958 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Jan Craeybeckx (aut. dzieła rec.) s. 181-183
"Die Schäfer und Lieger des Deutschen Ordens in Preussen", Erich Maschke, Sondedruck aus "Hamburger Mittel- und Ostdeutschen Forschungen", T. II, Hamburg 1960, s. 97-147 Henryk Samsonowicz Erich Maschke (aut. dzieła rec.) s. 184-185
"Komitet Emigracji Polskiej z 1848 roku : nieznana karta z dziejów Wielkiej Emigracji", Henryk Grajewski, Wrocław 1960 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Henryk Grajewski (aut. dzieła rec.) s. 185-190
"L'industrie textile au temps du Second Empire", Claude Fohlen, Paris 1956 : [recenzja] Juliusz Łukasiewicz Claude Fohlen (aut. dzieła rec.) s. 190-194
"Watikan i katolicizm w konce XIX-naczale XX w.", M. W. Szejnman, Moskwa 1958 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński M. W. Szejnman (aut. dzieła rec.) s. 194-199
"Vojislav Marinković i njegovo doba (1876-1935)", K. St. Pavlović, T. I-V, London 1955-1960 : [recenzja] Henryk Batowski K. St. Pavlović (aut. dzieła rec.) s. 199-201
"Problemy robotnicze Gdyni 1926-1939", Donald Steyer, Gdańsk 1959 : [recenzja] Maria Ciechocińska Donald Steyer (aut. dzieła rec.) s. 201-203
Kronika. s. 205-209