Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Historyczny
2003, Tom 94, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Neoplatonik historykiem : magiczne posągi, theurgia, epifania Uranii i Wysp Szczęśliwych w 'Іστορικοί Λόγοι Olympiadora z Teb Paweł Janiszewski s. 377-395, 503
Spór o oblicze ideowe polskiego skautingu przed pierwszą wojna światową Waldemar Potkański s. 397-410, 503
Szpieg czy pierwszy radziecki dysydent? Joanna Modrzejewska-Leśniewska s. 411-418, 503
Parafie diecezji kamienieckiej w średniowieczu Tadeusz M. Trajdos s. 419-426, 504
Personel Zarządu Gubernialnego Lubelskiego (1867-1918) - baza danych Artur Górak s. 427-461, 504
W sprawie obsadzenia diecezji sandomierskiej i włocławskiej w 1902 r. Krzysztof Lewalski s. 463-468, 504
Pro memoria Hanna Rybicka s. 469-472
„Sparte. Histoire politique et sociale jusqu’ŕ la conquete romaine”, Edmond Lévy, Paris 2003 : [recenzja] Ryszard Kulesza Edmond Lévy (aut. dzieła rec.) s. 473-474
„Sparta w V i IV wieku p. n. e.”, Ryszard Kulesza, Warszawa 2003 : [recenzja] Danuta Musiał Ryszard Kulesza (aut. dzieła rec.) s. 474-477
„Romajowie i Obcy w kronice Jana Skylitzesa. Identyfikacja etniczna Bizantyńczyków i ich stosunek do obcych w świetle kroniki Jana Skylitzesa”, Jacek Bonarek, Toruń 2003 : [recenzja] Waldemar Ceran Jacek Bonarek (aut. dzieła rec.) s. 477-479
„Historia Polski w liczbach t. I: Państwo, Społeczeństwo”, Warszawa 2003 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz s. 479-480
„Pomorze plemienne. Historia – Archeologia – Językoznawstwo”, Jan M. Piskorski, Poznań-Szczecin 2002 : [recenzja] Elżbieta Kowalczyk Jan M. Piskorski (aut. dzieła rec.) s. 481-485
„Miżnarodna dipłomacija i polityka Ukrajiny 1654–1657, cz. I, 1654 rik”, Jarosław O. Fedoruk, Lwiw 1996 : [recenzja] Dariusz Milewski Jarosław O. Fedoruk (aut. dzieła rec.) s. 485-488
„Prywatne szkoły średnie w Królestwie Polskim w latach 1831–1862”, Małgorzata Czapska, Kielce 2002 : [recenzja] Andrzej Szwarc Małgorzata Czapska (aut. dzieła rec.) s. 489-491
„Modernizacja państwa. Polska polityka gospodarcza 1926–1929”, Małgorzata Łapa, Łódź 2002 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Małgorzata Łapa (aut. dzieła rec.) s. 491-493
„Captive University. The sovietisation of East German, Czech and Polish higher education 1945–1956”, John Connelly, Chapel Hill and London 2000 : [recenzja] Maciej Górny John Connelly (aut. dzieła rec.) s. 493-495
„>>Sacrum<< czy >>profanum<<? Spór o istotę obchodów Milenium polskiego (1949–1966)”, Bartłomiej Noszczak, Warszawa 2002 : [recenzja] Andrzej Krajewski Bartłomiej Noszczak (aut. dzieła rec.) s. 495-497
17. Powszechny Zjazd Historyków Polskich. s. 499-500
Komunikat Komisji Nagrody im. Aleksandra Gieysztora. s. 500
Regulamin Nagrody im. Aleksandra Gieysztora. s. 501